Рубрикалар

ЧАА ЧЫЛДЫӉ ХУУЛГААЗЫНЫ — ПРЕЗИДЕНТИНИӉ БЕЛЭЭ

«Күзелдер шивизи» — Чаа чылдыӊ хуулгаазынын амыдыралга херек кырында боттандырып чоруур ачы-буян акция.

2022 Чаа чылдыӊ бүдүзүнде Кызыл-Мажалык суурда ортумак школаныӊ 4-кү клазыныӊ өөреникчизи Ренчим Салчактыӊ күзели бүткен. Эш-өөрүнге үлегерлиг болгаш чурумнуг школачыныӊ ноутбуктуг болуксаан күзелин чуртувустуӊ Президентизи Владимир Владимирович Путин боттандырган.

«Белээӊер дээш улуу-биле четтирдим, Владимир Владимирович! Ноутбук — мээӊ күзелим-дир! Ам дыка хөй онлайн-квестилерге, мөөрейлерге киржип, янзы-бүрү онлайн-школаларга дистациялыг чурум-биле өөренип, эштерим-биле чагаалажып болур-дур мен. Чаа чыл дээрге хуулгаазын байырлал-дыр. Мен аӊаа бүзүрээр мен!» — деп, бичии оолак өөрүп четтиргенин илереткен.

«Ренчим Салчак – эки өөреникчи. Ол — школа болгаш кожуун чергелиг олимпиадаларныӊ ийи дакпыр тиилекчизи. Математика, Хүрээлел эртемнерниӊ талазы-биле билиин бадыткап, «Умники и умницы» мөөрейге тиилеп турган. Пианинога ойнап, боду хөгжүм-аялганы чогаадып турар. Шиӊгээдип алган чүүлүн ужур-уткалыг кылдыр тургузуп, сайгарып, түӊнеп шыдаар. Угаангыр, сагынгыр, аваангыр болгаш бот-башкарлып билир» — деп, школаныӊ башкылары өөреникчизин үнелеп турарын Тываныӊ Өөредилге болгаш эртем яамызыныӊ парлалга албаны дыӊнаткан.

Кенен чаш кижи бүрүзү Чаа чылда Соок-Ирей ооӊ күзелдерин бүдүрүп бээрин бүдүү манап чоруур. Бичии кижилерниӊ, аныяк салгалдарныӊ эки чүүлге бүзүрелин ышкындырбайн, өстүрүп кижизидери улуг кижилерниӊ дорт хүлээлгези болганда, Бүгү Россияныӊ «Күзелдер шивизи» ачы-буян акциязын үш чыл бурунгаар Президентиниӊ саналы-биле эрттирип эгелээн. Акция киржир күзелдиг уругларныӊ чагыын 2022 чылдыӊ февраль 28-ке чедир хүлээп турар. «Елкажеланий.рф» деп порталга күзелин илередип бижиир.

Р. ДЕМЧИК.

Предыдущая запись
ВАКЦИНАЦИЯ — КАМГАЛАЛ
Следующая запись
ТЫВАДА РОЖДЕСТВО БАЙЫРЛАЛЫ
Меню