Рубрикалар

ЧАА МАШИНАЛАРНЫҢ ДҮЛГҮҮРЛЕРИН ТЫВЫСКАН

Бөгүн, сентябрь 6-да, Республиканың Чазак бажыңының баарынга чүзүн-баазын өңнүг шарлар болгаш кызыл кожаалар-биле каастаан дүрген дуза чедирер чаа автомобильдерни эрткен-дүшкен чон эскерген боор.

2021 чылдың май 2-де РФ-тиң Президентизи В.Путинниң Чарлыының 9 дугаар чүүлүнде кирип турар айыткалының боттанып турары ол. Ук чүүлде 2021-2023 чылда көдээ суурларга болгаш бичии хоорайларга 5 муңдан эвээш эвес дүрген дуза чедирер чаа автомобильдерни ажыглалче киирериниң дугайында бижээн. Көдээниң дүрген дуза чедирер черинге болгаш школаларга чаа автомобильдерни федералдыг бюджет акшазы-биле садар деп шиитпирлээн турган. Ынчангаш РФ-тиң Үлетпүр, садыг-саарылга яамызынче ТР-ниң Кадык камгалал яамызының киирген чагыын езугаар бөгүн дүрген дуза чедирер 20 автомобильди эккелген.

— Кижилерниң кадыкшылын болгаш амы-тынын камгалап алыры — кол даалгавыс. Ынчангаш эмнелге черлерин чаа дериг-херекселдер болгаш автомобильдер-биле четчелеп, оларны удаа-дараа чаартып турары чугула. Ылаңгыя бо халдавырлыг аарыг үезинде ук айтырыг дыка чугула – деп, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип В. Ховалыг байыр чедиргеш, чаа автомобильдерниң дүлгүүрлерин эмнелгелерниң удуртукчуларынга тывыскан.

— Чаа келген 20 машинаның чедизи УАЗ, ийизи «Патриот», а арткан 13-ү «Газельдер». Ол 13 «Газельдиң» үжү эң бедик класска хамааржыр. Реанимация машиналары болур. Оларның 10-ну «Б» класстың. Дөрт машина хоорайның дүрген дуза чедирер төвүнге баар. Бир патриот Эрзин, өскези Улуг-Хем кожуунга баар дээш шуптузун баш удур хуваап каан. Мөңгүн-Тайга, Тожу, Тере-Хөл кожууннардан аңгыда, өске кожууннар бо чылын шупту чаа машиналарны ап турар. Чүге дээрге бо үш кожуун эрткен чылын алган — деп, ТР-ниң кадык камгалал сайыдының оралакчызы Орлан Ондар чаа машиналар дугайында чугаалады.

Айдың ОНДАР.

Авторнуң тырттырган чуруктары.

#Тывареспубликаныңчазаа #Тываныңкадыккамгалаляамызы #Дүргендузачедиреравтомашиналар #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТӨӨГҮЛҮГ ЧУРУК
Следующая запись
БАККА ОРУСТААШ, АНЕКДОТКА КИРИП, СООРА ТЫВАЛААШ, ХӨКТЕП
Меню