Рубрикалар

ЧАА МЕДИЦИНА ТӨВҮ УДАВАС АЖЫТТЫНАР

Россияның Президентизи Владимир Путинниң даалгазы-биле РФ-тиң Камгалал яамызы Тываның найысылалынга чаа медицина-диагностика төвүн тудуп үндүрген. Ол ам удавас ажыттынгаш, аарыг кижилерни хүлээп эгелээр.

Кызылда медицина төвүн Камгалал яамызының чижек төлевилели-биле кылган. Шак-ла ындыг төптерни чурттуң 15 регионунда, ооң иштинде Дагестанда, Хабаровскиде, Пензада, Воронежте база Подольскиде чедиишкинниг боттандырган.

Чаа медицина төвүнде нейро ажыл-чорудулгалыг, ультра-үннүг дээш өске-даа нарын шинчилелдер чорудар кабинеттерни дерээн дээрзин Тываның Кадык камгалал яамызы дыңнаткан.

Оон аңгыда ында рентген, МРТ, электри болгаш чырык-биле эмнээр, физиотерапия, ультра терапия база электрокардиография чорудар амгы үениң дериг-херекселдери бар.

Чаа медицина төвү Кызыл хоорайның мурнуу микрорайонунуң чурттакчыларын хандырар хоорай поликлиниказының салбыры кылдыр ажылдаар.

Кадык камгалал яамызының дыңнадып турары-биле алырга, чаа төпке ажылдаар медицина ажылдакчыларын хүлээп эгелей берген. Ажылга тургустунар күзелдиг кижилер Кызыл хоорайның поликлиниказында 310 дугаарлыг кабинетче баар азы 2-99-88 дугаарлыг телефонче долгаар.

Бистиң корр.

#Кадыккамгалалы #РФ_тиңкамгалаляамызы #Медицинатөвү #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ООЛДАРЫВЫС ХҮРЕЖИП ЧОРЗУН ДЭЭШ
Следующая запись
ОЛИМПИЙЖИ ХҮЛЕР МЕДАЛЬ АРТАС САНААДА
Меню