Рубрикалар

ЧАА МЕДИЦИНА ТӨВҮН АЖЫДАРЫ БИЛЕК, ААРЫГ КИЖИЛЕР КЭЭП ЭГЕЛЭЭН

«Май-июнь айларда, аарыг­ның кончуг шыпшыында, чаа терапия корпузун ажыдып, үш чүс ажыг аарыг кижилерни хары угда хүлээп ап, айыылдыг аарыгга үезинде удур туржуп шыдаан бис. Ам база байдал нарыыдап чоруп олурарын көрүп тур силер. Чыттырар оруннарның чүгле 25 хуузу арткан. Ынчангаш бо үеде чаа эмнелге төвүн ажыдып турарывыс бо. Бедик технологиялыг дериг-херекселдерни салып, эптээн. Оларны канчаар ажыглаарын эмчилер билир. Эмнелге аарыг кижилерни хүлээп алырынга белен. Менди-чаагай ажыл-ишти, чедиишкиннерни күзедим! Чоннуң кадыы – силерниң ажылчы тура-сорууңарда, силерниң хей-аъдыңардан хамааржыр» – деп сөстер-биле, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа эмнелге төвүнүң октябрь 14-те болуп эрткен ажыдыышкынынга түңнелдээн.  Россияның Президентизи болгаш камгалал сайыды чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Шойгу деткээн соонда, республикада чаа эмнелге төвүнүң тудуу үш-ле ай иштинде доозулган. 

8 муң ажыг дөрбелчин метр шөлде COVID-19 болгаш өске-даа халдавырлыг аарыгларны эмнээр 300 кижини чыттырар эмнелге улаштыр улуг улус хүлээп алыр болгаш чаштарга көрдүнген 2 поликлиникалыг болур.

358 ажылдакчылар санында 8 инфекционист, 6 анестезиолог-реаниматолог, трансфузиолог, УЗИ эмчизи, рентгенолог, эпидемиолог болгаш эндоскопист дээн ышкаш кол специалист эмчилер ажылдаар. Амгы үеде аарыг кижилерни 119 медицина ажылдакчылары, 10 эмчилер эмнеп турар. 21 оруннарда ИВЛ аппараттары коштунган, аарыг кижилерниң аразында холбашпазын барымдаалап, кудумчудан дорт үнер-кирери көрдүнген.

“Чуртта мындыг каш-ла эмнелгелер бар. Президент Владимир Владимирович Путинниң база камгалал сайыды Сергей Күжүгетович Шойгунуң деткимчези-биле ол регионнарның санында кирер аргалыг болдувус. Бистиң дилээвисти, барымдааларывысты дыңнап, Тывага мындыг улуг идигни берген. Ол дээш улуу-биле четтирдивис. Өлүмнүг айыылдыг хамчыктыг аарыг деп эмчилер дыка эки билир. Ынчангаш боттарыңарны камнаарыңарны диледим. Айыыл­ чок чоруктуң бүгү хемчеглерин сагыылыңар» – деп, Чазак Баштыңы дилээн.

Байырлыг ажыдыышкын доостурга-ла, баштайгы аарыг кижилер эмнелгеже чыдар дээш эртип эгелээн. Эмчилерниң чоруткан бижии чок кижилерни вахта эрттирбес, чугле чыттырар дээн бижиктиг кижилерни хүлээп турарын хаалгада турар ажылчыннар сагындырып турар.

Саяна МОНГУШ.

Авторнуң тырттырган чуруктары.

 

Предыдущая запись
ИРБИШ – ХАРЛЫГ ДЕВИСКЭЭРЛЕР АРААТАНЫ
Следующая запись
Эпидемиологтуг байдал
Меню