Рубрикалар

ЧАА ТЫВА ДЭЭШ ҮНҮМ БЕРДИМ!

Россияның Журналистер эвилелиниң кежигүнү Татьяна Рамазанова:

— Мен Тываның найысылалы Кызыл хоорайга төрүттүнген мен. Журналистика адырында 1987 чылдан эгелээш, бо хүннерге чедир ажылдап чор мен. Журналист кижи болгаш, бүгү Тываны эргип-кезип, сургакчылаашкын үезинде улуг-биче суурларында көдээ ишчилерниң амыдыралының дугайында чеже-чеже чүүлдерни солуннарга бижип, хөй-хөй теледамчыдылгаларны көргүспээн дээрил. Ынчангаш мээң өскен-төрээн республикамда чоннуң амыдыралын, өске чаңгыс чер-чурттугларым-биле бир дөмей эки билир мен.

Амгы үеде база Тыва Республиканың амыдыралының дугайында чырыдар талазы-биле журналист мергежилимни салбаан, ол хевээр уламчылап чор мен. Мээң бодалым-биле алырга, республиканың келир үези дээш, чону дээш ажылдап болур, төлептиг партияны шилип алгаш, ол дээш бодумнуң участогумга үнүм берип бадыладым.

Чүге дизе оларның ажыл-херээ чонга көскү, билдингир. Төрээн Тывавыс сайзырап турары каракка көскү, илдең. Чаа школалар, уруглар садтары немежип, өскүс уругларга оран-сава ажыглалга кирип, чаа ном саңы, чаа шагның негелделеринге дүгжүп турар модельдиг библиотекалар удаа-дараа ажыттынып турар. Ону чүгле амыдыралда багай чүүлдерни эскерер, “кулаан кумнап, караан хаптап” алган, шүгүмүчүлекчи кижилер көрбейн турар деп бодаар-дыр мен.

2000 чылдарның эгези-биле амгы үеде Тываны канчап деңнээр боор. Ылгалы каракка көскү. Ынчангаш, мен чаа Тыва дээш, келир үеде сайзырал дээш үнүм бердим!

М. ОНДАР белеткээн.

#Соңгулдалар #Кызылхоорай #Татьянарамазанова #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
«УРЯНХАЙ – ТЫВА ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» — ТУСКАЙЛАҢ ОРУК АЙТЫКЧЫЗЫ
Следующая запись
ЧАА ТРАКТОР БОЛГАШ АНДАЗЫН
Меню