Рубрикалар

ЧААН МӨГЕ ШҮҮЛГЕН, АРЗЫЛАҢ МӨГЕ ҮЖҮҮРЛЕШКЕН

Тыва Республиканың Спорт яамызының дыңнатканы-биле, октябрь 9-та Германияның Бранденбург хоорайга сумо хүрешке Европа Кубогунуң ээлчеглиг чадазы болуп эрткен.

Аңаа Россияның чыынды командазы кончуг эки көргүзүглерлиг бооп, 19 медальды чаалап алган. Ооң иштинде 6 алдын, 5 мөңгүн, 8 хүлер медаль-дарның чамдыызын Тываның мөгелери эккелген.

115 кг чедир деңзиге чоокта чаа болуп эрткен 2021 чылдың малчыннар Наадымынга үжүүрлешкен, Тываның Чаан мөгези Сайын-Белек Түлүш алдын медальды чаалап ап, Европага шүглүп үнген деп болур.

База-ла ол деңзиге Наадым-2021-ге шүүлгеш, Тываның Арзылаң мөгези деп хүндүлүг атты чаалап алган Айдың Монгуш мөңгүн медальга төлептиг бооп, Европага бо удаада үжүүрлешкен деп болур.

Ынчалдыр 2021 чылдың улуг Наадымынга үжүүр былаашкан, Тываның ам бо хүнде эң шыырак мөгелери Сайын-Белек Түлүш биле Айдың Монгуш сумо хүрешке Европада база тергиидеп, ийилээ үжүүр былаажып чоруп турарынга чоргаарланмас аргажок.

85 кг чедир деңзиге база-ла бистиң мөгелеривис Субудай Шойдуң биле Шал-бачы Күжүгет хүлер медальдарны чаалап алгаш, Россияның чыынды коман-дазының ниити тиилелгезинче үлүүн киирбишаан, төрээн Тывазының адын база төлептиг камгалааннар.

#Спорт #ТР_ниңспортяамызы #Сумохүреш #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧУРТТАЛГАМНЫ ААС-КЕЖИКТИГ ЧУРТТАП ЭРТКЕН МЕН
Следующая запись
БУТ БӨМБҮҮ. РОССИЯ МУРНАЙ БЕРГЕН
Меню