Рубрикалар

ЧАГЫДЫЛГА ДЭЭШ ШАҢНАЛ!

Бо хүннерде чагыдылга кампаниязы кидин түлүк чоруп турар. Чагыдылганың төнеринге чедир каш-ла хонук арткан. Парлалга бажыңы «Тывамедиабөлүктүң” реклама килдизи болгаш “Россияның почтазы” акционерлиг ниитилел “Солунну чагыдып алгаш, шаңналды ойнадып ал” деп акцияны Кызыл хоорайда болгаш кожууннарда организастап турар.

Июнь 16-да Чадаана хоорайга болгаш Суг-Аксы суурга «Тывамедиабөлүктүң” реклама килдизи Чагыдып алыкчының хүнүн организастаан. “Солунну чагыдып алгаш, шаңналды ойнадып ал” деп акцияга тус черниң чурттакчылары каттыжып, идепкейин көргүскеннер.

“Чагыдылга дээш шаңналдан” аңгыда, “Шын”, “Тувинская правда” солуннарның чагыдыкчылары “Чагыдылга дээш телевизор” деп ойнадыышкынга база киржир.

#Чагыдылгакампаниязы #Төөгү #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ШААНДА ХЕМ-БЕЛДИРИН ДАА-ХАМБЫ ЭЭЛЕП ЧУРТТАП ЧОРААН
Следующая запись
Эмнээриниң шынарын кудулатпас
Меню