Рубрикалар

ЧАЙГЫ ЛАГЕРЬЛЕРНИҢ 2 ДУГААР СЕЗОНУН СОКСАТКАН

Бөгүн, июнь 30-де, Чазак бажыңынга республиканың «Байлак» уруглар лагеринге COVID-19 халдавырлыг аарыгның өөскээнинге барымдаалааш, республиканың шупту лагерьлериниң ийи дугаар сезонун соксадырының дугайында парлалга конференциязы болган.

Аңаа Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Саида Сеңгии, ТР-ниң кадык камгалал сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Анатолий Югай болгаш ТР-ниң Профсоюзтар федерациязының даргазы Галина Сюрюн ук айтырыгга хамаарыштыр тайылбырны массалыг информация чепсектериниң төлээлеринге берген.

Саида Сеңгии: — Республикага 2021 чылдың чайгы дыштанылгазында 180 хире уруглар дыштаныр лагерьлерни организаастаары көрдүнген турган. Оларның 20-зи стационар, а артканнары хүндүскү лагерьлер. Майда үзүк-соксаал чок чагганының түңнелинде, Каа-Хем, Тожу, Кызыл кожууннарга онза байдалдарны чарлааны-биле, ук кожууннарда 3 уруглар лагерьлерин ажытпаан. Июнь 1-ден эгелеп 140 ажыг хүндүскү лагерьлер республикага ажыттынган. Оларның 16-зы ТР-ниң Күш-ажыл яамызының социал төптериниң баазазында, а артканнары өөредилге черлеринге ажыттынган. Хүндүскү лагерьлерниң 1 дугаар сезону доозулган. 140 ажыг хүндүскү лагерьге 6500 ажыг уруг дыштанган.

Июнь ортан үезинде 17 стационар леагерьлерниң 1 дугаар сезону ажыттынган. Оларның ийизи профсоюз организациязынга хамааржыр. 1 дугаар сезонга ниитизи-биле 1200 ажыг уругну дыштандырары планда көрдүнген турган. Лагерьлер ажыттынар бетинде белеткел ажылдарын чогуур деңнелге эрттирген. Лагерьге ажылдаар дээн эмчилерни, вожатыйларны, башкыларны доозазын Росхереглелхайгааралдың негелделиринге дүүштүр өөредиглер чоруттунган. Лагерь бүрүзү 1 дугаар сезонну ажыдар чөпшээрелди алгаш, уругларны дыштандырып, ажылын эгелей берген турган.

Июнь 24-те «Байлак» лагеринге бир өөреникчи оолдуң COVID-19 халдавырлыг аарыгдан аарааны илерээнин барымдаалааш, ук лагерьге карантинни чарлаан. Ам бо хүнде республикада 16 стационар лагерь ажылын уламчылавышаан. Июнь айның 24-25 хүннеринде республикада 79 хүндүскү лагерьлер 2 дугаар сезонун эгелей берген.
Республиканың девискээринде хүнден хүнче аарыг улустуң саны көвүдеп эгелээн. Бир хонукта 70-ден 80 чедир аарыг улус тодараттынып турар. Ынчангаш дүүн кежээ Чазак бажыңынга оперативтиг штабтың хуралынга хүндүскү-даа, стационар-даа лагерьлерниң ажылын эпидбайдалдың экижииринге чедир соксадыр деп шиитпирни ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар В. Ховалыг хүлээп алган.

Галина Сюрюн: — Республикада болуп турар байдалга даянгаш, лагерьлерниң 2 дугаар сезонунуң ажылын соксадыр ужурга таварыштывыс. Путевка садып алган ада-иелерге-даа, дыштаныксаан уругларга-даа, биске-даа хомуданчыг болбайн канчаар. Ынчалза-даа эпидбайдалды билип көөр, чагыртыр апаар-дыр бис. Оваарымчалыг болуп көрээлиңер, хүндүлүг чонум.

Анатолий Югай: — Бичии уруглар эмнелгезинде COVID-19-тан аарааш чыдар уругларның байдалында өскерлиишкиннер чок. Бо үеде 31 уруг эмнедип чыдар. 11 уругнуң анализиниң харыызы эки болганы-биле эмнелгеден үндүр бижээш, чандырыпкан. 36 уругнуң анализиниң харыызында аарыгның вирузу бар болган. Олар эмчилерниң хайгааралында. 89 уруг обсерваторда эки хонган. Анализиниң харыызы эки болган уругларны чандырар бис. Халдавырлыг аарыг өг-бүлелерге нептереп, таравазын дээш уругларны обсерваторда чыттырганывыс бо.

Байдалдың нарыыдап турары-биле, чонну аарыгга шыңгыы хамаарылгалыг болуп, Росхерелелхайгааралдың тургусканы санитарлыг негелделерин сагып, маскаларны кедип, холдарны чуп, хөй улус чыылган черлерже херек чок черге барбазын, вакцинаны салдырарын кыйгырдым! – дээш, Тывада коронавирустуң индий штампызы бүрүткеттинмээнин ТР-ниң кадык камгалалының сайыдының хүлээлгезин күүседип турар А. Югай демдегледи.

Айдың ОНДАР.

Чуруктарны Арслан АРАКЧАА тырттырган.

#Байлаклагерь #Коронавирус #Тывачазак #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КЫЗЫМАК ЧОРУК, ЧҮТКҮЛ, ТУРА-СОРУК «БЕДИКТЕРЖЕ» ҮНДҮРЕР
Следующая запись
Владислав Ховалыг ханы кажыыдалын илереткен
Меню