Рубрикалар

ЧЕДИ-ХӨЛДЕ ПОЛИКЛИНИКА СЕПТЕЛГЕЗИ

“2021-2025 чылдарда Тыва Республиканың кадык камгалал адырының бирги одуруунга чаартылгалар” төлевилел-биле Чеди-Хөл кожууннуң төп эмнелгезиниң уруглар поликлиниказында капиталдыг септелге уламчылап турар. Тудуг-монтаж ажылдарын күрүне керээзи-биле “ДСУ-17” КХН хүлээникчи организация чорудуп турар. Капиталдыг септелгеже ниитизи-биле 9 258,81 муң рубль көрдүнген.

Объектиде иштики ажылдар дооступ турар. Бо хүннерде шалазын, ханаларын эде кылган. Фундаментизин улам быжыглаан болгаш чадаларын база дооскан. Бажыңның бирги каъдында иштики ханаларны чаарткан болгаш өрээлдерде будуур-чаар ажылдар эгелей берген. Объектиде ниити кылган ажыл 37 хуу.

Кадык камгалал адырының бирги одуруунга чаартылгаларны кылып турар кол-ла сорулгазы, аарыг улуска бирги эмчи-санитарлыг дуза чедирилгезиниң эптиг, шынарлыг болгаш негелделерге дүүшкен болдурары.

 

#Кадыкамгалал #Тудуг #Чеди-хөлкожуун #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВА ЛИТЕРАТУРАНЫҢ ҮНДЕЗИЛЕКЧИЛЕРИ
Следующая запись
ЛАҢААЛАР – ӨГ-БҮЛЕ УЖУР-ЧАҢЧЫЛДАРЫНЫҢ КАДАГАЛАКЧЫЛАРЫ
Меню