Рубрикалар

Чеди-Хөлде уругларның уран чүүл школазында

Тываның Культура яамызының эгелээшкининиң ачызында аңаа улуг хемчээлдиг чаартылганы чорудар арга тыптып келген, яамы оран-саваны Россия Федерациязының Президентизи В.В. Путинниң Айыткалының күүселдезиниң иштинге 2020-2022 чылдарда капитал септелге чорудар 7 уругларның уран чүүл школаларының даңзызынче киирген.

Бо хүнде Чеди-Хөлдүң Хову-Аксы суурда уругларның уран чүүл школазында септелге ажылдары кидин түлүк үезинде. Тус черниң тудугжулары Алексей Тулуш, Адар-оол Тойбухаа оран-саваның шалазын, чадаларын чаартып турар.

Ажылдарны федералдыг субсидияларның күсели-биле чорудуп турар, бистиң республикага хамаарыштыр федералдыг акша-хөреңгилерниң хемчээли 77 сая рубль болган.

Федералдыг акша-хөреңги-биле найысылалда уругларның уран чүүл школазының чурулга салбырының оран-савазындан аңгыда, Туран хоорайда, Таңдының Бай-Хаакта, Тожунуң Тоора-Хемде, Тере-Хөлдүң Куңгуртугда, Чеди-Хөлдүң Хову-Аксы суурда болгаш Улуг-Хем кожууннуң Хайыраканда уругларның уран чүүл школаларының бажың-балгады септеттинер.

#Культураяамызы #Чеди_хөлкожуун #Уранчүүлшколазы #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS

Предыдущая запись
Төлевир алыр негелделер
Следующая запись
Болуушкуннуң ийи кол догааштырыы
Меню