Рубрикалар

Чоннуң айыыл чок чоруу дээш

Май 9 байырлалында найысылалдың төп кудумчуларынче автомобильдиг, мотоциклдиг, чадаг-тергелиг эртип болбас. Иштики херектер яамызы Росгвардия болгаш Кызылдың мэриязы-биле кады парадче эртериниң чурумун ажылдап кылган. Арат шөлү болгаш Ленин кудумчузунуң девискээринге коптерлер, дроннар болгаш өске-даа чүүлдерни ужударын хоруп каан.

Кызыгаарлаттынган девискээрже чүгле хыналда-эрттирилге пунктуларын таварыштыр эртип болур. Улуг хемчээлдиг аар сумкалар эрттирбезин сактып алза чогуур.

Ук дүрүмнерни хажыткан кижилерни, кызыгаарлаан девискээрже чөпшээрел чок киргени дээш, хоойлу ёзугаар тудуп ап болур дээрзин мэрия демдеглээн: “Чурттакчы чоннуң айыыл чок чоруунче угланган негелделерни билип көөрүңерни кыйгырдывыс. Хөй кижи чыглырга айыыл тургустунуп болур. Ынчангаш баш удур камгаланыр хемчеглерни сагыыр ужурлуг бис”.

Ол ышкаш Тывага май байырлалдарында арага аймаан садарын хоруп каан. Аңаа хамаарыштыр доктаалды Кызыл хоорайның мэриязының сайтызында парлаан.

#Шынсолун #Тыва #Тува #Кызыл #Кызылдыңмэриязы #Чоннуңайыылчокчоруу #Хыналда_эрттирилге_пунктулары #май9

Предыдущая запись
РФ-тиң чепсектиг күштери 30 харлап турар
Следующая запись
Бажыңының 20 харлаанын демдеглээн
Меню