Рубрикалар

ЧОННУҢ МАСТЕРИ 90 ХАРЛААН!

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг чоннуң мастеринге мугур харлаан юбилейин таварыштыр социал четкилерде арынынга байыр чедирген.

— Бөгүн сураглыг маадырывыс Көгел Мижитеевич Саая мугур 90 харын демдеглеп турар! Тыва Республиканың Чоннуң мастери, Тыва АССР-ниң Алдарлыг чурукчузу, Тываның болгаш Россияның Чурукчулар эвилелиниң кежигүнү, Россияның Күрүне шаңналының лауреады, Тыва Республиканың Ордени-биле шаңнаткан, чоннуң эмчи ламазы, хөй-ниитижи болгаш ажы-төлүнүң ынак адазы.

Көгел Мижитеевичиниң даштан чазаан эң-не эки чогаадыкчы ажылдарын Россияда болгаш даштыкыда делгеп көргүскен. Ол дыка хөй даш чонукчуларын өөредип каан, уттундурган уран чүүлдү катап тургузуп эккелген болгаш өөреникчилерин хөмге хээ ыя базарынга, демирни уран-чараш кылдыр болбаазырадырынга, ыяшка хээлер сиилбииринге болгаш уран чурулгага өөреткен.

Көгел Мижитеевич бөгүн республиканың хөй-ниитижи ажыл-ижинде идепкейлии-биле киришпишаан хевээр, төөгүнүң кадагалакчызы болгаш Кызыл-Даг суурда сарыг шажынчы ниитилелдиң ажыл-агыйында киржип турар.

Көгел Мижитеевичиге быжыг кадыкшылды болгаш хөй санныг төрелдериниң, өг-бүлезиниң аразынга аас-кежиктиг чоруурун күзедим!

#Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
«КЫҢГЫРГАЙ». БАШТАЙГЫ ТИИЛЕЛГЕ
Следующая запись
КАДЫКШЫЛДЫ БЫЖЫГЛААР, УГААННЫ САЙЗЫРАДЫ
Меню