Рубрикалар

ЧОННУ ТАРЫЫР ТАЛАЗЫ-БИЛЕ ПЛАННЫ 93,3 ХУУ КҮҮСЕТКЕН

Республика эмнелге албан черлеринче ниитизи-биле 231458 вакцинаны хувааган. Вакцинаның бирги кезээ-биле 154623 кижи тарыткан. Республика чонну тарыыр талазы-биле планны 93,3 хуу күүсеткен, азы 165 муң кижи тарыыр тургаш, бо хүнге чедир 154623 кижини тараан. Ынчалдыр республика коронавируска удур тарыышкын чорудар талазы-биле РФ-те 5-ки черде.

Чөөн-Хемчик кожуун – 108,8 хуу, Каа-Хем – 106,4 хуу, Таңды – 105,3 хуу, Сүт-Хөл – 102,5 хуу, Өвүр – 102,3 хуу болуп, тарылга планнарын ажыр күүсеткен.

Барыын-Хемчик кожуун 12129 кижи тарыыр планын 78,2 хуу күүседип, 9486 кижини тараан. Декабрь 3 соонда 85 кижини тарыышкынче хаара тутканы ол. Тере-Хөл кожуун 1193 кижи тарыыр тургаш, 1000 кижини тарып, планын 83,8 хуу чедирген.

60 хардан өрү назылыг кижилерни тарыыр талазы-биле республика 85 регионнуң аразындан 2-ги черде. Улуг назылыг кижилерниң 92,9 хуузу, азы 27667 кижи тарыткан.

Ийи кезектиг тарыышкынны 94860 кижи алган. Азы тарыдар 165 муң хире кижиниң 57,2 хуузу. А “Спутник лайт” чаңгыс катап салыр вакцинаны алган кижилер-биле кады санаарга, 142181 кижи камгалал тарылгаларны алган.

Эмнелге албан черлеринде 69498 доза вакцина ам-даа бар.

#Коронавирус #Вакцинация #План #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КАРАНТИН ЧАРЛААР ЧЫЛДАГААН АМДЫЫЗЫНДА ЧОК
Следующая запись
ААРЫП ТУРАР КИЖИЛЕРНИҢ САНЫ 23 ХУУ ЭВЭЭЖЭЭН
Меню