Рубрикалар

ЧЫРЫТКЫЛЫГ КЕЛИР ҮЕ РЕСПУБЛИКАВЫСТЫ МАНАП ТУРАР

Дүүн, июль 14-те, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг 11 классты алдын медальдар-биле дооскан республиканың школаларының доозукчуларынга байыр чедиргенин #Shyntuva дыңнадып тур.

— 11 чыл дургузунда өөөренгеш, школаны алдын медаль-биле дооскан уругларга байыр чедирдим. Хомуданчыг чүве, хамчык аарыгның уржуундан чүгле онлайн хевирге чугаалажыр аргалыг болдувус. Школаны медальдыг дооскан уругларның шуптузу-биле улуг өөрүшкүлүг ужуражып чугаалажыр ийик мен, ынчалза-даа оларның кадыкшылынга айыыл чедирбес ужурлуг мен. Чүге дээрге вирустан оваарныры чугула.

Чүгле Кызыл хоорайдан эвес, а кожуун школаларының доозукчуларының аразында медаль-биле доозуп турар уруглар бар болганы мээң сеткилимни өөртүптү. Кызыл хоорайның 1 дугаар школазының доозукчузу, София Грищенко, Шагаан-Арыгның гимназиязының доозукчузу Диана Денбирел, Кызыл кожууннуң Сукпак ортумак школазының доозукчузу Кара-Кат Монгуш, Кызылдың 15 дугаарлыг лицейиниң доозукчузу Елизавета Зотова олар доозазы чүгле өөредилгеге эвес, а спорт, уран чүүл дээш өске-даа чүүлдерге сонуургалдыг уруглар-дыр. Оларны магадаар-дыр мен. Бо чылдың медальдыг доозукчуларынга байырым чедирдим. Чырыткылыг келир үе республикавысты манап турар деп бодалдан меңээ тур-сорук оттуп, сеткилим өөрүй берди. Аңаа Тываның талантылыг, салым-чаянныг ажы-төлү улуг ролдьу ойнаар дээрзи билдингир болбайн канчаар. Төрээн чериниң сайзыралы дээш ажылдаарда, мергежил чедип алырынга бистиң киржилгевис улуг. Эртем-билиг чедип алырынга таарымчалыг байдалдарны уругларывыска тургузар ужурлуг бис.

https://vk.com/public201111625?z=video360104045_456239170%2F0a539698b3c1670c32%2Fpl_wall_-201111625
#Доозукчулар #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ХӨЛДЕРГЕ, АРЖААННАРГА ДЫШТАНЫР ЧУРУМ
Следующая запись
ТЕЛЕВИЗОР МЕҢГИ СЫРГЫМАЙДА!
Меню