Рубрикалар

«Cоциал бүдүрүлге» эрге-байдал алыр күзелдиглерге

✍🏻Тывада биче болгаш ортумак бизнестиӊ субъектилерин социал бүдүрүлге кылдыр санаар айтырыглар талазы-биле комиссияныӊ баштайгы хуралын регионнуӊ Экономика яамызы эрттирген.

Хуралга «социал бүдүрүлге» эрге-байдал алыр күзелдиг баштайгы үш сайгарлыкчыныӊ билдириишкинин сайгарып көрген. Социал бүдүрүлге эрге-байдалды ап алырга, үндүрүү чиигелделиг болур, азы үндүрүгден кезек үеде хостаар тускай чурумче шилчидер.

Биче болгаш ортумак бизнестиӊ төлээлерин социал бүдүрүлге кылдыр санаар айтырыглар талазы-биле комиссия ам доктаамал ажылдаар.

Социал сайгарлыкчылар хамаатыларныӊ болгаш ниити чоннуӊ социал нарын айтырыгларын шиитпирлээр, ниитилелге ажыктыг сорулгаларны чедип алыр угланыышкынныг ажыл-чорудулганы кылыр. Олар амыдыралы берге байдалдыг улуска ажыл бээр, оларга херек барааннарны бүдүрүп, хереглелин хандырып, продукциязын садып-сайгарарынга дузалажыр.

Социал бүдүрүлге кылдыр шилчип алыр күзелдиг улустар билдириишкиннерин 2021 чылдыӊ декабрь 31-ге чедир Тываныӊ экономика яамызынга дужаар ужурлуг. Билдириишкиннерни ажыл хүннеринде хүлээп ап турар.

«Социал бүдүрүлге» деп эрге-байдал тывысканыныӊ дугайында медээлерни Федералдыг үндүрүг албаныныӊ сайтызында биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуӊ чаӊгыс аай даӊзызындан көрүп болур.

Тодаргай медээлерни билип алырда, харылзажыр телефону: 8 (39422) 2-17-67.

#Экономикаяамызы #Социалсайгарлыкчы #Социалбүдүрүлге #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Владислав Ховалыг байдалды хынап көрген
Следующая запись
Оваарымчалыг!Дельта штамм Тывада
Меню