Рубрикалар

COVID-19-КА УДУР ВАКЦИНАНЫҢ БИРГИ КЕЗЭЭ ТЫВАДА КЕЛГЕН


Тываның чурттакчы чонунга массалыг профилактика чорудары-биле Covid-19 хамчыындан «Гам Ковид Вак» (Спутник V) деп 500 санныг вакциналарның бирги кезээн эккелгенин республиканың кадык-камгалал яамызы дыңнаткан.
Ниитизи-биле республикага 18400 туңнүг вакцинаже акша көрдүнген.
Баштай «кызыл зонада» ажылдап турар медицина ажылдакчылары 142 санныг вакцинаны алган, 56 эмчиге ону салган.
Covid-19 хамчыын аарываан кижилерге тарылганы, аразы 21 хонук кылдыр, ийи үе-чада дургузунда чорудар. Тарылганы эртер мурнунда хамаатыны эмчи хынаар ужурлуг. Сыкыртыышкыннар аразында, иммунитетти тургузар дээш, халдавыр болдурбазы-биле хемчеглерни кичээнгейлиг сагыыр ужурлуг. Тарылганы халас, эки тура-биле чорударын сагындырып каалы.
Медицина болгаш педагогика ажылдакчыларының иммунитедин быжыглаары-биле вакцинаның бирги партиязын республиканың № 1 эмнелгезиниң консультация-диагностика поликлиниказынче база Кызыл хоорай поликлиниказынче хувааган.
Кожууннарже вакцинаны температура чуруму езугаар тускай транспортка дажыыр. Тарылганы республиканың 19 медицина албан черлери организастаар, ооң иштинде 14 кожууннар кирип турар.
Тарылга чорударынга таарымчалыг байдалды тургузары-биле 32 соодукчу камераларны, 35 лаборатория соодукчуларын база температура чурумун сагыыр электроннуг тускай дериг-херекселди саткан. Соодукчулар болгаш тускай дериг-херекселди садар 3455 муң рубльди Тыва Республиканың курлавыр фондузундан үндүрген.
Тыванын кадык-камгалал яамызының медээзи.

Предыдущая запись
Следующая запись
СОЦИАЛ ЧЕТКИДЕ ДҮВҮРЕНЧИГ МЕДЭЭ
Меню