Рубрикалар

ДҮВҮРЕНЧИГ МЕДЭЭ КЕЛГЕН

Саяногорск хоорайга бистиң аныяк чаңгыс чер-чурттуувус-биле хай-халап болган, амгы үеде ол хоорайның эмнелгезинде медерел чок чыдарының дугайында дүвүренчиг медээ келгенин Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг бижип турар.

— Баш буруңгаар түннелдер ундүрүп, догааштырыглар кылыр эрге бисте чок. Болуушкуннуң байдалдарын тодарадыры-биле Саяногорскиже республиканың Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң сайыдының орлакчызы Александр Харченко баштаан ажылчын бөлүк үнүпкен. Олар когараан студент оолдуң ада-иезинге бүгү талалыг, ооң иштинде юридиктиг база, дузаны чедирер.

Аныяк оолдуң ада-иезинге быжыг, турушкур болурун күзедим, хай-халапка силерни чаасканзырадыр кагбас бис, шуптувус катчып алгаш боттуг истелгени чедип алыр бис – деп, В.Ховалыг айыткан.

ТР-ниң хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң сайыды Виктор Хүлерниң тодаратканы-биле алырга, Россияның ИХЯ-зының Саяногорск хоорай талазы-биле салбырының төлээлери-биле баш буруңгааргы чугааны кылган, аңаа Тываның чазааның төлээлери чеде бээрге, болуушкуннуң байдалдарын таныштырар кылдыр дугурушкан. Чүнүң-даа мурнунда олар когараан студентиниң ада-иези-биле ужуражырлар.

Ажылчын бөлүкче Националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң директорунуң оралакчызы кирип турар.

#Дүвүренчигмедээ #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
МАЛ АЖЫЛ-АГЫЙЫ САЙЗЫРАП ТУРАР
Следующая запись
ЭҢ ЭКИ ТУРИСЧИ МАРШРУТ
Меню