Рубрикалар

ДӨРТ КОЖУУНДА ОНЗА БАЙДАЛДАР ТУРГУСТУНГАН

Тываның дөрт кожуунунда онза байдалдар тургустунган. Ол дугайында Онза байдалдар яамызының Тыва Республика талазы-биле кол эргелелиниң даргазы Алексей Артемев медеглээн. Кожуун бүрүзүнде онза байдалдарның тургустунуп келген чылдагааны аңгы-аңгы. Улуг-Хем кожуунда күштүг шуурганның уржуундан, Барыын-Хемчик кожууннуң бир чурттакчызындан сибирь язвазын тодаратканы-биле холбаалыг. Онза байдалдар чурумун Кызыл хоорайда база чарлаан. Улуг-Хем тереңнээш, солагай талаккы дачаларда чуртталга бажыңнарын суг апкан. Кызыл биле Сарыг-Сеп аразында оруктарны үерлээн хем шыва алган. Ынчангаш Каа-Хем кожуунда база онза байдалдар чуруму ам-даа уламчылавышаан.

Июнь 5-те Кызыл – Сарыг-Сеп аразында орукту 1 км хире черни суг алган. Сугнуң бедии 90 см чедип турар. Ында ОШАЧКИ-ниң (орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруунуң күрүне инспекциязы) ажылдакчылары дежурныйлап турар. Улуг машиналар-биле чонну аай-дедир аргыштырып турар.

Тывада ниитизи-биле 15 (Кызыл-5, Кызыл кожуунда – 10) бажыңнарның девискээринче үерлээн хем суу агып кирген. Кызылда — 2, Өвүр кожуунда 1 орукту суг хөме алган.

#Аппаратхуралы #ОБЯ #Кызыл_сарыг_сеп #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
БИЖИКТИГ-ХАЯДА САНИТАРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР УЛАМЧЫЛАП ТУРАР
Следующая запись
НАЦИОНАЛ ТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИҢ БОТТАНЫЛГАЗЫ
Меню