Рубрикалар

ДАА КОЖУУННУҢ ЧАРАШ КЫСТАРЫ


Даа кожууннуң 2021 чылда чараш кыстар аразынга «Даңгына» мөөрейи Чадаанада Монгуш Мерген-Херел аттыг культура бажыңынга март 13-те болуп эрткен.
Культураны, чырык өртемчейде каас-чарашты, кижиниң сагыш-сеткилиниң байлаан, ылаңгыя аныяктарның эстетиктиг кижизидилгезин, иштики делегейин байлакшыдып, делгемчидер, сценага, көрүкчүлерге бараан болуп көстүр болгаш анаа-даа амыдыралга бодунуң кижизиг, бөдүүн мөзү-бүдүжүн көргүзер сорулгалыг мөөрейни чылдың-на частың башкы айында, Бүгү-делегейниң херээ­женнер хүнү Март 8-ке тураскаадып эрттирип турары – Чадаанага, Чөөн-Хемчикке чаңчыл апарган.
Мөөрейге 12 чараш кыстар киришкен. Тыва Республиканың дизайнерлер эвилелиниң кежигүнү, аныяк дизайнер Айдаш Сат, хуу сайгарлыкчы, чылдың-на эртип турар бо мөөрейниң деткикчизи Чадаанада «Буян» садыының эргелекчизи Светлана Монгуш, «Эдегей» танцы болгаш костюм ансамблиниң дефиле башкызы Олчат Монгуш, Чадаананың драма театрының директору Долаана Кара-Сал, Чадаананың драма театрының режиссеру, Тываның культуразының алдарлыг ажылдакчызы Марианна Кара-Сал, республиканың Улусчу чогаадылга төвүнүң башкарыкчы специализи Чаяана Дилгижек, Монгуш Мерген-Херел аттыг төп культура бажыңының директору Саи­да Бюрбю кирген бедик деңнелдиг жюри байырланчыг чараш каастың мөөрейинге көрүкчүлерден аңгыда, кол шииткекчилер болган. Залдың ортузунга чедир киржикчи кыстарның аянныг кылаштаарынга таарыштырып, белеткеп кылган тускай орукту( подиум) баш бурунгаар белет­кээнин көрген кижи мен.
Мөөрейниң программазында: тыва на­ционал хепти көргүзери; национал хевирге даараан аныяктарның амгы үеге дүгжүр хевин бараалгадыры; салым-чаяан­ныын уран чүүлдүң аңгы-аңгы хевири-биле илередири; дурт-сынын көргүзери; кежээки платьелиг, хөгжүм үделгези, көрүкчүлерниң көрүжү-биле чергелешир кылаштаар аянны киирген. Эрткен чылдарда-даа мөөрейлер көрүкчүлерниң сагыш-сеткилин доюлдуруп турганын айтып каайн…
Күштүг хаттың салда­рындан сайгылгаан чырыы өже-даа бээрге, шимчедикчи күжү-биле электри чырыын кыпсып, чараш кыстарның мөөрейи бедик деңнелге эрткен.
«Хөлде салдаан чоргаар кас дег эрткилээрге» деп Александр Даржайның шүлүүнде одуругларында дег, мөөрейниң түңнелинде «Чойган сын­ныг даңгына» деп атка Чадаанадан Арыяа Куулар; «Уран чүүлчү даңгына» деп атка Теве-Хаядан Саая Айдысмаа, «Мөңгүн даңгынага» – Ариадна Монгуш; «Алдын даңгынага» Чадаананың М.Мерген-Херел аттыг төп культура бажыңындан Айза Куулар, Чыраа-Бажындан «Тоолчургу даңгына» атка Чойгана Ооржак төлептиг болганнар. «Идепкейлиг киржилге» дээш тускай шаңналдарны Баян-Таладан Олча Кууларга, Чадаанада Тываның технологтуг техникумунуң сургуулу Изольда Ондар, Хөндергейден Чимизин Ооржак, Бажың-Алаактан Сайлык Ооржак ап, шаңнатканнар.
Тергииннер «Ай херелдиг Даңгы­на» бедик атты Хайыракандан Шуру Куу­ларга, «Хүн херелдиг даңгына» бедик атты Чадаананың №2 ортумак шко­лазындан Александра Сатка тывыскан. 2021 чылда «Даа кожууннуң даңгыназы» бедик атка Ийме сумузунуң чараш кызы Буяна Монгуш төлептиг болган.
Вячеслав МОНГУШ. «Чаа орук» солуннуң кол редактору.

Предыдущая запись
ТЕВЕ-ХАЯНЫҢ ЧЫЛГЫЧЫЗЫ
Следующая запись
Моолда хүн станциязындан бир дугаар бүдүрген электри
Меню