Рубрикалар

Дагжы мергежилге өөренир дээш

Таӊды кожууннуӊ бөлүк чурттакчылары Кемерово областа Даг техникумунга өөренир. Олар «чер адаанга ажылдаар дагжы, электрослесарь» деп мергежилдиӊ билиглерин шиӊгээдип алгаш, керээ ёзугаар «Межегей хөмүр» уургайынга практика эртер.

«Демография» национал төлевилелдиӊ, «Енисей Сибири» төлевилелдиӊ шугуму-биле өөренир күзелдиг улусту белеткеп, шыӊгыы шылгалда эрттиргеш, шилип турган дээрзин Таӊды кожууннуӊ Чонну ажылга хаара тудар төвүнүӊ ажылдакчызы Урана Нурзат тайылбырлаан.

«Ажыл тып алырынга дузалаары» деп национал төлевилелдиӊ шугуму-биле өөредир, ажылга киирер айтырыглар талазы-биле бүгү ажыл-чорудулганы Тываныӊ күш-ажыл яамызы уштап-баштап турар.

Р.Демчик

Предыдущая запись
Тергиин спорт тайылбырлакчызы
Следующая запись
 «ЛУНСИН»-биле чаа керээ, кады ажылдажылга
Меню