Рубрикалар

Дайынчы шаңналдарны тывыскан

Украинада чорудуп турар тускай шериг операция үезинде эрес-маадырлыг мөзү-шынарын көргүскен дайынчыларга “Эрес-маадырлыг чорук” орденни болгаш “Эрес-дидими дээш” деп 12 медальдарны тыпсыр дугайында Чарлыкка Россияның Президентизи, РФ-тиң Чепсектиг күштериниң кол командылакчызы Владимир Путин холунуң үжүүн салган.

Москвада Бурденко аттыг шериг госпитальда эмнедип чыдар дайынчыларга ол дайынчы шаңналдарны Россияның камгалал сайыдының оралакчызы генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров тывыскаш, оларга дүрген сегип үнерин күзээн.

Юнус-Бек Евкуров дайынчы генерал. НАТО-нуң шериглери Югославияга “Эвилелчи күштер” деп дайынчы операцияны 1999 чылда чорудуп турда, майор Юнус-Бек Евкуров российжи шериг-десант бригаданың составынга дайынчы хөделиишкиннерге киришкен. Приштинаның девискээринге эрттирген дайынчы операцияга эрес-дидим чоруу дээш 2002 чылда Юнус-Бек Евкуровка Россияның Маадыры атты тывыскан.

Украинаның девискээринде российжи шериг кезектериниң чорудуп турары тускай шериг операцияга эрес-дидим чоруу дээш 3,5 муң солдаттарга болгаш офицерлерге дайынчы шаңналдарны тывысканын Россияның камгалал яамызының төлээзи генерал-майор Игорь Конашенков дыңнаткан.

(Россияның информация агентилелдериниң ажык медээлеринден).

Предыдущая запись
Шеригже келдиртир
Следующая запись
Вавилин ээтпээниң ногаажызы
Меню