Рубрикалар

Дайынчыларывыстың сагыш-сеткилин өөрткен

Тускай операцияның мурнуку одуруунда чоруп турар оолдарывыс кайы хире чоруп турарын кижи бүрүзү дыңнаксап турары билдингир. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле ооң оралакчызы Тимур Куулар Украинаның дайынчы чорудулгалар девискээринге четкеш, бистиң дайынчыларывыс-биле ужурашкан келген. Ол дугайында Владислав Ховалыг социал четкиде хууда арнында бижээн. “Бисти дээш сагышсыраваңар. Президентиниң салган сорулгаларын дайынчы сеткил-хөөннүг, чогууру-биле күүседип чоруп тур бис. Кысказы-биле, өгбелеривистиң дайынчы алдар-адын баксыратпас бис” – деп, бистиң дайынчыларывыс республиканың чурттакчы чонунга дыңнаткан.

Тимур Куулар аңаа баргаш, Тиилелге байырлалынга тураскааткан шаңналдарны тывыскан. Шериглерниң өөрээн сеткилин чүге деңнээр. Национал театрның кол режиссёру Сайдаш Монгуш чаңгыс чер-чурттугларынга байырланчыг концертти көргүзүп, тыва кижиниң сеткил-хөңнүн көдүрүптер каргыраа, сыгытты бараалгаткан. Тыва чоннуң кужуру болур хой эъдин база белеткээш, чедирип бергеннер.

Даалганы күүсеткени дээш, Владислав Ховалыг өөрүп четтиргенин илереткен. Дайынчылардан медээлерни болгаш күзээшкиннерни база эккелгеннер.

Предыдущая запись
Хүн ноян чуртунче чанып келген
Следующая запись
Улуг Тиилелгениң 77 чыл оюнга тураскааткан байырлыг хемчеглер планы
Меню