Рубрикалар

ДАРГАЛААР КҮЗЕЛИ БҮТКЕН

Бии-Хем кожууннуң Аржаан школазының дөрткү клазының өөреникчизи Үгерниң дарга болур күзели Чаа чыл байырлалының хүннеринде бүткен деп болур.

Аржаан сумунуң удуртулгазының деткимчези-биле Бии-Хем кожууннуң чагырыкчызының дүжүлгезин Үгер ээлепкен. Ол албан-дужаалда ажылдап турар Күдер Кенденович Монгуш, Бии-Хем кожууннуң Төлээлекчилер хуралының даргазы Любомир Севээнович Лопчар суглар-биле Үгер чугаалажып, оларның айтырыгларынга харыылаан. Бот-боттарын билчириниң байдалынга эрткен чугааның түңнелинде өөреникчи Үгерниң даргалаксаар күзели улам быжыккан. Ынчангаштың ол дыка кызып өөренир деп шиитпирлээн.

Тус черниң чурттакчылары келир үениң даргазы Үгерни социал четкилерде аажок деткип турар. Чижээлээрге, Үгер өзүп келгеш, Тываның удуртукчузу албан-дужаалга ажылдаарын күзеп, ооң бодунуң чагыгларын Үгер дарга күүседир дээрзинге идегелин Мария Ооржак илереткен.

Совет үеде бичии оолдар, уруглар эмчилер, башкылар, ужудукчулар, космонавтылар болурун күзеп турганын, амгы үеде өзүп орар салгалдың аразында даргалаксаарлар көвүдээнин психологтар болгаш социологтар демдеглеп турарлар. Ооң чылдагааннарының бирээзи кижилер боттарының материалдыг чаагай чоруунче сагыш салыр апарганы деп эртемденнер тайылбырлааннар. Бедик албан-дужаалдар ээлээн кижилерниң бай-шыырак чурттап турарын амгы үениң оолдар, уруглары хүн бүрүде көрүп турарлар.

Ш. СУВАН

Предыдущая запись
ТЫВА ХӨГЖҮМЧҮЛЕР ГНЕСИННЕР КОНКУРУЗУНДА
Следующая запись
ХРИСТОС БУРГАННЫҢ ТӨРҮТТҮНГЕН ХҮНҮ
Меню