Рубрикалар

ДЕЛЕГЕЙ ЧЕМПИОНАДЫНЫҢ ШАҢНАЛДАРЫН ТЫВЫСКАН

Декабрь 12-де Дубайга болуп эрткен классиктиг шыдыраага делегей чемпиону ат дээш мөөрейниң киржикчилерин шаңнаан болгаш маргылдааны хагган.

Баштай, бо удаада делегей чемпионунга уттурупкан кордакчы, Россияның төлээзи Ян Непомнящийге мөңгүн медальды тывыскан соонда, ам 5 дакпыр делегей чемпиону болган Магнус Карлсенни ФИДЕ-ниң президентизи Аркадий Дворкович алдын медаль-биле шаңнаан. Делегей чемпионаттарының хөй чылдар иштинде доктаамал деткикчизи апарган «ФОС-АГРО» дээр россий компанияның чиңгине директору Андрей Гурьев алдын-биле чайырлаан мөңгүн кубокту делегей чемпионунга тывыскан.

Алдын-биле чайырлаан (999 дугаар шынарлыг) 5 килограмм ажыг тускай чагыткан мөңгүн (925 дугаар шынарлыг) кубокту долерит, обсидиан болгаш бриллиант даштар-биле каастаан болгаш ооң өртээ база дыка улуг дээрзи билдингир. Ону база-ла россий «ЧАМОВСКИХ» ювелир мастерскаязынга кылган.

Ол кубок Магнус Карлсенниң чаалап алганы 1 сая 200 муң евро шаңнал акшазынга шыырак эдеринчи шаңнал болган.

Мерген АНАЙ-ООЛ,
шыдыраага спорт мастеринге кандидат.

Предыдущая запись
БАЖЫҢ-ИНТЕРНАТКА МАСТЕР-КЛАСС
Следующая запись
УЛУГ ӨГБЕМ — МИХАИЛ НОРДУП-ООЛ
Меню