Рубрикалар

ДООЗУКЧУЛАР БАЙЫРЛАЛЫНДА САГЫЫР ДҮРҮМНЕР

COVID-19 халдавырлыг аарыгның 3 дугаар чалгыы Москвада эгелей берген. Ынчангаш респуб­ликага коронавирус хамчыының чаа хевирин неп­теретпези-биле, доозукчуларның аттестат алыр хемчеглериниң үезинде эпидемияга удур дараазында дүрүмнерни сагыырын Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелели сагындырып турар.

Бирээде, доозукчуларга аттестат тыпсыр байырлыг хемчеглерни агаар-бойдусту көрүп тургаш, бир-ле оран-сава иштинге эвес, а ажык черге 2-ден хөй эвес класстың өөреникчилеринге эрттирер.

Ийиде, байырлыг хемчегге ада-иениң чүгле чаңгызы, вакцина салдырган деп азы халдавырлыг аарыгдан аарып каапкан, бир болза аарывайн турар, вирус чок деп 72 шак бурунгаар таңма салган шынзылга бижиктерни баш бурунгаар класс башкызынга демдегледип алган соонда, байырлалга кээп болур.

Үште, байырлалдың эрттирикчилери эпидемияга удур дүрүмнерни сагып, камгалал маскаларлыг, хол хаптарлыг турар.

Дөртте, аттестат ап турар доозукчулар болгаш башкылар, ада-иелер шупту аразы бир метр ырак турар. Каяа-даа ол дүрүмнү утпас!

Беште, школаже азы кайы-бир өөре­дилге черинче кирерде, кижиниң мага-бодунга дээртпейн хынаар термометр-биле хынааш, холдарже антисептикти чаштырар.

Алдыда, школалар, класстарны 2 шак болгаш-ла дезинфекциялаары, агаарладыры чугула.
Чедиде, аттестат алган соонда, улуг-даа, бичии-даа чемненир черлерге, байырлаар залдарга, дүнеки клубтарга, рестораннарга, класска, ажык агаарга, культура бажыңнарынга дээш каяа-даа банкеттеп, аъш-чем делгеп байырлаары хоруглуг.

#Росхереглелхайгаарал #Тываныңөөредилгеболгашэртемяамызы #Коронавирус #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ЭМНЕЛГЕЛЕР САЙЗЫРАЛДЫӉ ОРУУНДА
Следующая запись
“БҮЗҮРЕЛДИҢ” ЭЖИИ АЖЫК
Меню