Рубрикалар

Дузаламчы алыр өг-бүлелерниң кичээнгейинге

«Социал хөмүр-даш» төлевилел-биле кадыг одаар чүүл деткимкезин бээринче билдириишкиннер хүлээп алырын 2022 чылдың март 31-ге чедир узаткан.

Февраль төнчүзүнге чедир документилерни хүлээп алырын дыңнаткан турзажок, февральдың 25-ке чедир чүгле 2088 билдириишкин кирген. Дөрт болгаш оон хөй ажы-төлдүг 3915 өг-бүлеге дузаны кадары бо чылда планнаттынган.

«Социал хөмүр-даш» губернатор төлевилелиниң чорудуу-биле социал дузаны көргүзүп, бир өг-бүлеге-ле 2145 кг хөмүрнү азы 4,8 куб одаар ыяшты бээри көрдүнген.

Дузаламчы алыр өг-бүледе ада-иениң кайы бирээзи социал дузаламчыны бээр дугайында билдириишкинин кожууннарда Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвүнче, азы Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының удуртулгазында албан черинче, азы дараазында адресте киирер: 667000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Кочетов кудумчузу, б. 29.

Билдириишкинге дараазында документилерни кожар:
1) ада-иениң боттарын база 14 хардан өрү назылыг ажы-төлүн бадыткаан документилерниң хоолгазы;
2) назы четпээн шупту ажы-төлүнүң (ол ышкаш 14 хардан өрү назылыг ажы-төлүнүң паспорттарының хоолгазындан аңгыда) төрүттүнгениниң дугайында херечилелдериниң хоолгалары;
3) дузаламчы алыр өг-бүлениң кежигүннериниң бажыңның ээзи болганын база ажыглап турарын хоойлу езугаар бадыткаан документилериниң хоолгазы;
4) билдириишкин киирер мурнунда календарлыг сөөлгү үш айда өг-бүлениң орулгаларның дугайында справказы.

#Күш_ажылболгашсоциалполитикаяамызы #Социалхөмүр_даш #ТМГМедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
 «АРГА-ЭЗИМ – КОЛ СОНУУРГАЛЫВЫС»
Следующая запись
Берге үеде харылзаага тураалыӊар!
Меню