Рубрикалар

ЭҢ ЭКИ ЧАГАА КИЧЭЭЛИ – 2022

«Эӊ эки чагаа» деп мөөрей төрээн орус дылынга камныг хумагалыг болурун угаадыр, чагаа бижиир чаӊчылды катап тургузар сорулгалыг.
Россияныӊ почтазы, Москваныӊ В.Ломоносов аттыг күрүне университеди, Россияныӊ харылзаа ажылдакчыларыныӊ профсоюзу бо мөөрейни чылдыӊ-на эрттирип турар.

Ажыл-херек, албан ёзу, амы-хуу-даа чагааныӊ сөс-домаан чиге тургузуп билиринге өөредир тускай методиканы чогаадыр башкыларга ол дөмей-дуза болур.

«Эӊ эки чагаа кичээли – 2022» деп мөөрейниӊ номинациялары:

1. «Как почта помогает людям» Россияныӊ почтазыныӊ деткимчези-биле.

2. «Я из династии почтовиков» Россияныӊ харылзаа ажылдакчыларыныӊ профсоюзунуӊ деткимчези-биле.

3. «Друг познается в беде», Москваныӊ М.В. Ломоносов аттыг күрүне университединиӊ деткимчези-биле.

4. «История одного письма» Россияныӊ почтазыныӊ корпоративтиг университединиӊ деткимчези-биле.

5. «Первые в космосе». Чер бөмбүрзектиӊ баштайгы кылымал эдеринчизин ужудуп үндүргениниӊ 65 чыл оюнга тураскааткан. «Роскосмос» корпорациязыныӊ деткимчези-биле.

6. «Рецепты счастливой семьи», Бүгү Россияныӊ «Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чорук» байырлалыныӊ 15 чыл оюнга тураскааткан.
Социал-культураныӊ эгелекчи саналдар фондузу.

7. «Душа моей Родины. Пишу моей Родине» Аныяк российжилерниӊ чурттуӊ чаартылгазынга киирип чоруур үлүг-хуузун көргүзер. Россияныӊ чогаалчылар эвилелиниӊ деткимчези-биле.

8. «Мир моих увлечений» Россияныӊ чоннарыныӊ улусчу уран чүүлүнүӊ болгаш материалдыг эвес культура өнчүзүнүӊ чылынга тураскааткан.
Москваныӊ ада-чуртташтар бажыӊыныӊ деткимчези-биле.

9. «Жил был амурский тигр. Пишу сказку» Амур парын шинчилээринге болгаш кадагалап алырынга тураскааткан. «Амурский тигр» төвүнүӊ деткимчези-биле.

10. «Есть такая профессия – Родину защищать…» РФ-тиӊ камгалал яамызыныӊ деткимчези-биле.

11. «Письмо себе в будущее», школачылар аразынга. Россияныӊ школачылар шимчээшкининиӊ деткимчези-биле.

12. Лучшая методическая разработка проведения урока письма .

Мөөрейниӊ жюри даргазы Москваныӊ М.В. Ломоносов аттыг күрүне университединиӊ ректору Виктор Садовничий, кежигүннери филологтар, литераторлар, организаторларныӊ төлээлери.

Мөөрей февраль 1 октябрь 9-ка чедир болур. чагаазын чорудар адрези: 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., д. 2А, «На конкурс «Лучший урок письма» деп албан бижиир. konkurs@russianpost.ru;

Россия почтазыныӊ парлалга албаны

Предыдущая запись
Студентилерге Национал театрның онза белээ
Следующая запись
ХЫНАП ТУРАР
Меню