Рубрикалар

Эң-не арыг кожуун

Кожуун, суурларның девискээрлерин аштап-арыглаар, чаагайжыдар, ногаажыдар сорулга-биле апрель 1-де чарлаан «Эң-не арыг кожуун» болгаш «Эң-не арыг суур» деп мөөрейге Эрзин кожууннуң чурттакчы чону база каттыжыпкан.

«Бо мөөрейге киришкеш, төлептиг черни ээлеп алыр ужурлуг бис. Ол ышкаш кожуун девискээринге «Эң-не арыг болгаш чаагайжыткан албан чери» база «Эң-не чаагайжыткан бажың» деп мөөрейлерни чарладывыс. Тиилекчилерин өртектиг белеткер манап турар» — деп, Эрзин кожуун чагырыкчызы Шораан Шомбун чугаалаан.

Ол ышкаш албан-организацияларның, садыг-магазиннерниң, чуртталга бажыңнарының даштыкы хевирин чаартып, чараштап, чугайлап, дозулап, немей чараш чүүлдерден кылып эгелээрин сагындырган.

Предыдущая запись
Чаагайжыдылганың болгаш арыглаашкынның айы эгелээн
Следующая запись
Өг-бүлелерге немелде деткимче
Меню