Рубрикалар

Эӊ-не тергиин медиа-төлевилел Тываныӊ Баштыӊыныӊ грантызын алыр.

📢 2022 чылда төлептиг медиа төлевилелдерге Тыва Республиканыӊ Баштыӊыныӊ грантызын тыпсыры-биле, конкурс чарлаан.
Медиа төлевилелдерни үш аӊгы бөлүкке хувааган:

⚡ «Чаа шиитпирлерниӊ чылы»

Республикага 2022 чылда боттандырар төлевилелдерни чырыдар угланыышкынныг эӊ-не тергиин медиа-төлевилелди шилиир.

⚡«Тыва, бурунгаар!»

— Россия Федерациязыныӊ Президентизиниӊ саналы-биле эгелээн национал төлевилелдерни чырыдарынче угланган эӊ-не тергиин медиа-төлевилелди шилиир.
— Тыва Республиканыӊ Баштыӊыныӊ эгелекчи саналы-биле тургускан губернатор төлевилелдериниӊ чырыдарынче угланган эӊ-не тергиин медиа-төлевилелди шилиир.
— Тыва Республиканыӊ Социал-экономиктиг хөгжүлдезиниӊ бот-тускайлаӊ программазыныӊ төлевилелдерин чырыдарынче угланган эӊ-не тергиин медиа-төлевилелди шилиир.

⚡ «Чоннуӊ чоргааралы – төрээн дылы»

Чоннарныӊ төрээн дылын кадагалаар болгаш сайзырадырынче угланган эӊ-не тергиин медиа төлевилелдерни шилиир.

❗Кичээнгейлиг!

Массалыг информация чепсектериниӊ, ном үндүрер черниӊ болгаш полиграфияныӊ бүрүн эргелерин Тыва Республиканыӊ Күрүнениӊ парлалга болгаш массалыг коммуникациялар комитединге дамчыткан. Ооӊ-биле холбаштыр конкурска киржир улустуӊ документилерин хүлээр чери, адрези өскерилген.

Конкурска киржирде, «ГРАНТЫ 2022» деп бижээш, чогуур документилерин дараазында адрестерже чорудуп болур.

Электроннуг адрези: smi@rtyva.ru.
Почта адрези: 667000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Красноармейская кудумчузу, бажыӊ 100, кабинет 307а.

2022 чылда боттандырар медиа-төлевилелдерни шилиир.
Конкурска киржир күзелдиг хамаатыларныӊ болгаш юридиктиг черлерниӊ документилерин март 10-дан апрель 30-ге чедир хүлээр.

☎ Харылзажыр телефону: 9-77-12.

Предыдущая запись
Медицина дериг-херексели кызагдаашкынга таваржыр бе?
Следующая запись
Баштайгы “медээчилер”
Меню