Рубрикалар

ЭГЕ КЛАССТАР ЧАҢЧЫЛЧААН ХЕВИРГЕ ӨӨРЕНИР

Владимир Путин-биле дорт эфирни школачылар кончуг кичээнгейлиг көрүп,  боттарын дүвүредип турар айтырыгларны, чижээ,  «Чаа өөредилге чылында чаңчылчаан хевирге өөренир бе азы бажыңнарынга бе?»- деп, айтырган.

Школачыларның бо айтырыын чурттуң Президентизи дораан хүлээп, дораан-на: “Эге класстарның өөредилгези чаңчылчаан хевирге, а улуг класстарга тодаргай ол үеде байдалды көрүп тургаш, өөредилгезин организастаар” – деп  харыылаан.

Предыдущая запись
АЪШ-ЧЕМ ӨРТЭЭН БАДЫРАРЫНГА ЧАА ДҮЖҮТ ДУЗАЛААР
Следующая запись
В. ХОВАЛЫГ: ПРЕЗИДЕНТ КЕЗЭЭДЕ ЧОН-БИЛЕ ХАРЫЛЗААДА
Меню