Рубрикалар

Эки турачыларга мөгейиг тураскаал

Ада-чурттуң улуг дайынынче аъттаныпкан эки турачыларның адын мөңгежидип, Өвүр кожууннуң демниг чону силбип каастаан төөгүлүг хүндүлел самбыраны Хандагайты суурда кылып, тургусканнар. Бо төлевилелдиң эгелээшкинин эки турачыларның салгакчыларының бирээзи, күш-ажылдың хоочуну Саара Андреевна Балдаңның идип үндүргени кончуг эки түңнелдиг болган.

Өвүрнүң ырак, чоок суурларындан Ада-чурттуң улуг дайынынче 12 эки турачы төрээн чуртун камгалаары-биле аъттаныпкан турган. Солчурдан Даваа Монгуш, Торгалыгдан Севең-оол Түлүш, Мезил-оол Түлүш болгаш оларның эш-өөрү. Маадырларның төрелдери тураскаалды кылырынга акша-төгерикти демнии-биле чыып, улуг ажылды чорутканын демдеглээри чугула. Эки турачы Даваа Монгуштуң салгалдары 100 муң ажыг акшаны, Чаа-Суурдан Мезил-оол Түлүштүң төрелдери база деткип берген. Улуг ажылды уштап-баштап кылган Буян Монгушович Арат-оолду, Алла Айыжыевна Арат-оол, Анна Монгушовна Липтанга өөрүп четтиргенин чаңгыс чер-чурттуглары дамчыдып турарлар. База Өвүр кожууннуң чагыргазы эки турачыларның тураскаалынга байырлыг ажыдыышкыны эрттирип, оларның уруг-дарыынга “Маадырларның уруглары” (“Дети войны”) медальдарны болгаш хүндүлел бижиктерни тывысканы өөрүнчүг болган.

Хандагайтының төп кудумчузунда эки турачыларның мөңгежиткен төөгүлүг самбыра аныяк-өскенге өөредиг болур база “Бистиң келир үевис дээш, ада-өгбелеривис төрээн чуртун камгалап тулчуп чораан” деп угаадыг сөс чокка-ла, билдингир.  

Бистиң корр.

 

 

 

Предыдущая запись
Чылгы ажылы-биле Россияда 5 регионнуң санынче Тыва кирген
Следующая запись
Мөгелер уязы
Меню