Рубрикалар

ЭМЧИ КОЛЛЕДЖИНЧЕ 280 СТУДЕНТ ӨӨРЕНИП КИРГЕ

Республиканың эмчи колледжинге Билиглер хүнүнге тураскааткан байырлыг чыскаал болуп эрткен. Кызыгаарлаашкынныг хемчеглерге дүүштүр, чыскаалга чүгле бирги курстуң студентилери киришкен. Чыглып келген студентилерге чаа өөредилге чылында ТР-ниң кадык камгалалының сайыдының орлакчызы Орлан Ондар “Эмчиниң өг-бүлезиниң” кежигүнү болуп киргени дээш, бирги курсчуларга байыр чедирген. Оралакчы сайыт студентилерниң өөренип кирип турары эмчи колледжи республиканың профессионал өөредилге черлериниң аразында бирги одуругда чоруп турарын демдеглеп, студенчи коллективи база бир идепкейжи хөй-ниити организациязы кылдыр боттарын эки көргүзүп чоруур дээрзин чугаалаан. Чаа өөренип кирип турар бирги курсчуларга Орлан Ондар эки өөредилгени, сагылга-чурумну, чедиишкиннерни күзээн.

Ниитизи-биле чаа өөредилге чылында Республиканың эмчи колледжинче 280 студент өөренип кирген. Оларның 140-ни “Эмнээшкин херээ”, 105 кижи – “Эмчи сестразы”, 35 кижи “Фармация” талазы-биле мергежилдерни шилип алган. Оон аңгыда үш талалыг тускай сорулгалыг өөредилге ёзугаар колледжче 9 кижи өөренип кирген. Олар өөредилгезин дооскаш, боттарының өскен-төрээн суурларынга фельдшер-акушер пунктуларынга ажылдаарлар.

К. МОНГУШ белеткээн.

https://minzdravtuva.ru/2021-08-31-004.html

#Билиглерхүнү #Республиканыңэмчиколледжи #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ПАРЛАЛГА БАЖЫҢЫ “ТЫВАМЕДИАБӨЛҮК” Тыва Республиканың чурттакчы чонунга дыңнадып тур
Следующая запись
ЭМНЕЛГЕЛЕР ТУСКАЙ ДЕРИГ-ХЕРЕКСЕЛДЕР-БИЛЕ ЧЕТЧЕЛЕНИП ЭГЕЛЭЭН
Меню