Рубрикалар

Эмчилерни бодаалыңар!!!

Тываның Эмчи палата­зының удуртукчузу Росси Күжүгеттиң социал четкиде чонга кыйгырыы:

«… Ам-даа шыдажып, кайы хамаанчок, херек чокта бажыңыңардан үнмейн оруп көрүңер, күжүр чаңгыс чер-чурттугларым!

Аргажок үнер апарза, маскаңар шын кедип ап көрүңер, чөдүрүп, аспырып турар болзуңарза, бажыңыңардан шуут үнмеңер, эмчи дузазын манаңар!

Бир дыкпыш черге чөдүрүп турар кижи өске улусче аарыын чыпшырып болур, чүге дизе эгеки чадазында аарыг ботче чыпшына бергени көңгүс билдинмес болур.

Грипп аарываан кижи чок болгай, бир эвес ол ышкаш демдектер тыптып кээр болза, эмчиже долгааны дээре.

Аарыг улус саны көвүдээр болза, аарыг алыспайн барып болур.

Эмчилеривисти бодаа­лыңар!!!

#Шын

Предыдущая запись
Коронавирус-биле ажыл хүнде – 13500 рубльден өрү
Следующая запись
Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг национал музейиниң кыска төөгүзү
Меню