Рубрикалар

Эрткен чылдың угланыышкыннарын хевээр арттырган

Агаар транспортунуң федералдыг агентствозу 2021 чылда субсидиялыг авиабилеттер садар маршруттарның даңзызын бадыткаан
Субсидиялыг билеттерни 21 авиакомпания садып эгелээр. Эрткен чылдың угланыышкыннарын хевээр арттырган. Авиакомпанияларның даңзызы херек кырында көңгүс өскерилбээн.
2021 чылда субсидиялыг билеттерни садарын улаштыр уламчылаар кылдыр артырып каар угланыышкыннарның санында Москва-Кызыл-Москва база бар. Рейсти хандырарын ИрАэро компания күүседир.
Кызыл-Москва авиарейстиң пассажирлериниң чиигелделиг категорияларынга субсидиялыг билеттиң өртээн чижеглей санаарга 7 муң хире рублей боор.
Чиигелделиг авиабилеттерге дээш үндүрүп бергени 7 млрд рублейден хөй бооп турар. Рейстерниң 70%-зун «Сухой суперджет» деп российжи самолеттарга күүседир боор. Авиакомпаниялар чиигелделиг тариф-биле 3,7 сая пассажирлерни сөөртүрүн планнап турарлар. Субсидиялыг авиабилеттерни эргиде дег авиакомпанияларның азы агентстволарның кассаларын таварыштыр садып ап болур. Кассадан билетти садып аар бетинде, авиакомпания-биле харылзашкаш, билетти броньнап аар болза эки.
Росавиацияның Чарлыынче кирип турар угланыышкыннарга хамааржыр субсидиялыг авиабилеттерни садып аар эргелиг Россия Федерациязының хамаатылары:
23 харга чедир назылыг эр болгаш кыс улус;
55 хардан өрү назылыг кыс улус;
60 хардан өрү назылыг эр улус;
инвалид-уругну болгаш база чажындан II-ги азы III-кү бөлүктүң инвалидтерин кады эдерип, карактап чоруур улус;
Россия Федерациязының субъектилериниң нормативтиг эрге-хоойлу актылары-биле доктаатканы чурум ёзугаар шынзылгалыг азы хөй ажы-төлдүг өг-бүлениң эрге-байдалын бадыткап турар өске-даа документилерлиг хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Владимир Путин: 2021 чылдың төнчүзүнге чедир суурларга харылзааның бүгү-талалыг системазын тургузар
Следующая запись
«РОСХАЙГААРАЛ» АЛБАН ЧЕРИ НОГААН КАРТОШКАНЫ БОЛГАШ ӨДҮРЕК ЧУУРГАЛАРЫН САДАРЫН ХОРУП КААН
Меню