Рубрикалар

ЭРТКЕН НЕДЕЛЯНЫҢ ОНЗАГАЙ БОЛУУШКУННАРЫ

📢Рейдилер үезинде шеглел-хажыдыышкын негелделерин сагывайн, массалыг хемчеглер эрттирип турганы дээш 3 банкет залдарынга административтиг протоколдарны долдурган.

📢Республикада 2 албан черинде коронавирус хамчыы тараан – “Лунсин” КХН-де 40 кижи, Сой санаторийниң туберкулёзка удур диспансеринде 24 кижи аараан.

📢ТР-ниң Баштыңының албан-хү­лээлгезин түр үеде күүседип турар Вла­дислав Ховалыг Балгазын ортумак школазының байдалын ажыл-агыйжы үнүүшкүн үезинде көрген. Чаа өөредилге чылынга чедир капитал септелгени чорударын дааскан.

📢Кызылдыӊ 17 дугаар лицейиниӊ баазазынга халдавырлыг аарыглар эм­нээр 150 оруннуг салбырны немей тургузар деп шиитпирни хүлээп алган.

📢ТАР-ның 100 чыл оюн демдеглээр байырлыг хемчеглер планын Тываның Чазаанга эде көрген. Хөй кижи киржилгелиг оюн-тоглааның киржикчилери болгаш көрүкчүлериниң санын эвээжеткен.

📢ТР-ниң Баштыңының албан-хү­лээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Каа-Хем кожуунга барып чорааш, көдээ ажыл-агыйның чедиишкиннери-даа, аштырыышкыннары-даа бар дээрзин көргеш, көдээ ажыл-агыйынга онза кичээнгей салыр деп шиитпирни үндүрген.

📢Владислав Ховалыг Чаа-Хөл кожуунга барып чорааш, ат-сураглыг Шаңчының тараа тараан делгем шөлүнге барып, тараажы Бавуу алышкылар-биле ужурашкан. Чаа-хөлчүлерни ажылгыр-кежээ чон деп В.Ховалыг демдеглээн.

📢Июль 14-те Владислав Ховалыг 11 классты алдын медальдар-биле доос­кан уругларга байырны онлайн хевирге чедирген.

📢Республиканыӊ хөлдеринге дыштаныр дүрүмнерниӊ дугайында Тываныӊ Бойдус курлавырларыныӊ болгаш экология яамызы чурттакчыларга болгаш аалчыларга тайылбырлаан. Хамчыктыг аарыг үезинде аржааннарга, хөлдерге дыштанып турар улустуӊ майгыннарыныӊ аразы беш метрден эвээш эвес болур.

📢Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг республиканыӊ Хөй-ниитиниӊ айыыл чок чоруунуӊ яамызын дүжүрериниӊ дугайында шиитпирни хүлээп алган.

#Коронавирус #Эпидемия #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АЖЫЛ-ИШЧИ, ХҮНДҮЛЭЭЧЕЛ ЭРЗИН, ТЕС-ХЕМ
Следующая запись
ИЙИ КОЖУУН ДАРГАЛААН НИКОЛАЙ ЧЫНДЫГЫР
Меню