Рубрикалар

ЭЗИРИК ЧОЛААЧЫЛАРГА ТОРГААЛДАРНЫ ШЫҢГЫЫРАТКАН

Бөгүн Тываның Баштыңының удуртулгазы-биле эрткен Аппарат хуралынга республикада корум-чурум талазы-биле байдал дугайында ИХЯ-ның сайыды Ю.С. Поляков илеткээн: «Эрткен неделяда демдеглеттинген 5 орук-транспорт болуушкунунуң шуптузу Кызыл хоорайга болган. Бирээзиниң туңнели өлүм-биле доозулган. Автомашинаның рулюн башкарып шыдавайн барганындан, транспорт аңдарылган түңнелинде, чолаачы боду мөчээн, 6 пассажири аар кемдээшкиннерни алган.

Эзирик чолаачының буруузу-биле болган 4 орук-транспорт болуушкунунга 6 хамааты, ооң иштинде назы четпээн уруг кемдээн. Неделя дургузунда 51 эзирик чолаачы туттурган. Сес ай иштинде болган озал-ондакты сайгарып көөрге, орук-транспорттуг дөрт дугаар болуушкун бүрүзү эзирик чолаачының буруузу-биле болган, түңнелинде, 18 кижи мөчээн, 112 кижи кемдээн.

Орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруунуң күрүне инспекциязының ажылдакчылары ийи муң хире ындыг чолаачыларны туткан. Чолаачы автомобильди база катап эзирик мунуп чораан 383 факт-барымдааны илереткен.

Транспортту эзирик мунуп башкарарын соксадыр сорулга-биле, полиция ажылдакчылары машина-балгатты тудар хемчеглерни безин ажыглап турар.

Автомобильди эзирик башкарып чорааш туттурган чолаачыларга хамаарыштыр шыңгыы хемчеглерни ап эгелээн. РФ-тиң кеземче дүрүмүнүң 264.1 чүүлүнде көрдүнген кеземче херээниң истелгезиниң кызыгаары-биле автомобильдерни хавырар практиканы Тываның ИХЯ-зы бо үеде ажылдап көрүп турар».

#Аппаратхуралы #ИХЯ #Корум_чурум #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАМДЫК КОЖУУННАРДА ХӨМҮР-ДАШ ӨРТЭЭН ӨСТҮРГЕНИ ИЛЕРЭЭН
Следующая запись
ХОСТУГ ХҮРЕШКЕ ДЕЛЕГЕЙ ЧЕМПИОНАДЫ
Меню