Рубрикалар

«FASHION MARKET» — МОДА, ДИЗАЙН БОЛГАШ ЧАРАШ ЧҮҮЛ МӨӨРЕЙИ

Июнь 18-те Улусчу чогаадылга бажыңынга Пөс-таавыр болгаш чиик үлетпүр ажылдакчыларының хүнүнге болгаш Сайгарлыкчы чорук айынга тураскааткан Тываның дизайнерлериниң аразынга «FASHION MARKET» мөөрей болур.

Мөөрейге идик-хеп бүдүрериниң талазы-биле дизайн, моделирование, конструирование талазы-биле өөренип турар студентилер, дизайнерлер, даараныкчылар, ол ышкаш стилистер, ус-шеверлер киржир.

Мөөрей-биле чергелештир делгелге-ярмарканы база аңаа организастаар. Кызылчылар чаа мода-биле даараан идик-хеп, аксессуарлар болгаш косметиканы делгелге-ярмаркадан садып алыр аргалыг болур.

#Тываныңэкономикаяамызы #Улусчучогаадылга #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Кандыг-даа эрге-чагырганың ажыл-чорудулгазы хамаатыларның эрге-ажыктарынче угланган болур
Следующая запись
Харыысалганы күштелдирип, айыылдыг халдавырга удур демнежиилиңер!
Меню