Рубрикалар

Февраль 15-тен эгелеп бүгү эмнелгелер план ёзугаар ажылдап эгелээн

ТР-ниң Кадык камгалал яамызының үндүрген дужаалы ёзугаар республиканың бүгү эмнелге албан черлери чонга эмчи дузазын чедирер ажылын уламчылап эгелээн.

Республиканың дугаары 1 эмнелгези, Кызылдың хоорай поликлиниказы, Республиканың уруглар эмнелгези, Чаа-Хөл, Таңды, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Тес-Хем, Чеди-Хөл, Бии-Хем, Каа-Хем, Кызыл кожууннарның төп эмнелгелери катап амбулаторлуг ажыл-чорудулгазын, профилактиктиг эмчи шинчилгелерин, улуг болгаш бичии улустуң диспансеризациязын чорудуп турар.

#Плановая_деятельность
#Минздрав_Тувы

Предыдущая запись
Хуу сайгарлыкчылар саны-биле Тыва мурнунда беш регионнуң санынче кирген
Следующая запись
Тывада чамдык албан черлери чонну хүлээп эгелээн
Меню