Рубрикалар

Геолог эртемденниң үнелиг номнарын алган

Бии-Хем кожууннуң төп ном саңынга билдингир геолог Амина Сугоракованың номнарын Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада штавының кежигүнү Ольга Кальная дамчыткан.

Эртемден Ольга Кальнаяның чугаазы-биле алырга, хоочун геологтуң хууда билбиотеказында хөй чечен чогаалдар чыгдынган. Эртемденниң уруу Дарья Ор авазының кады ажылдап чораан эжинге номнарны дамчыткан, Улусчу фронт ук акцияны эрттирген.

– Амина Мидхатовна геология-минералогия эртемнериниң кандидады. Ол Тывага тускай эртемниг аныяк специалист болуп ажылдап келген. Амина-биле мооң мурнунда Тываның геологтуг дилеп тывар экспедициязынга кады ажылдап турган бис. Улаштыр Россияның эртем академиязының Сибирьде салбыры –Тываның бойдус курлавырларын комплекстиг шиңгээдир инстидунга ажылдаан. Эртемден Тываның соңгу-чөөн чүгүнде вулканнарны шинчилеп, ол дугайында номну-даа үндүрген. Ооң-биле Россияның ат-сураглыг геологтары ажылдап турган.

Амина Сугоракова чырык черден чарылган-даа болза, бүгү назынында чыып келген номнарын арттырган – деп, Ольга Кальная төп ном саңының коллективинге геолог эртемденниң дугайында таныштырган.

Бии-Хем кожууннуң төп ном саңында 10, уругларның ном саңында үш кижи ажылдап турар, ол ышкаш он бир көдээ салбыр бар. Ном фондузу – 160256 кезек. Кожуунда нитиизи-биле 6240 номчукчу бар.

Төп ном саңының ажылдакчылары кожууннуң чурттакчы чонун хөй номчуттунзун дээш албан черлеринге чедип, аңгы-аңгы темаларга акцияларны, викториналарны, ном делгелгелерин доктаамал эрттирип турар.

Бии-Хем кожууннуң төп ном саңының директору Сайзана Шожукпан аалчыларынга килдистерниң ажылын таныштырган.

– Бо алган номнарны бүрүткээш, сумуларны ном саңнарынче үлээр бис. Шагааның хемчеглерин план езугаар онлайн хевирге эрттирери көрдүнген. Ном саңының килдис эргелекчизи Саяна Сыйдан-оолдуң национал байырлалдың езу-чаңчылдарының болгаш оюннарының дугайында тайылбырлыг көргүзүглерин номчукчуларывыс дыка сонуургаар.

Эртемден Амина Сугоракованың хөй чылдар дургузунда чыгган хууда бибилотеказының номнарын дамчытканынга дыка өөрүп тур бис. Номнарның аразында үнелиг номнар элээн хөй болду. Улусчу фронтуга мындыг онзагай акцияны организастааны дээш четтиргенивисти илередип тур бис. Бо алган номнарывыстың таныштырылгазын интернетте социал четкиде бөлүктерге көргүзер бис – деп, директор сеткилинден чугаалаан.

Бо чылын Бии-Хем кожууннуң төп ном саңы федералдыг «Культура» төлевилелинге киржир дээш А. С. Пушкин аттыг национал библиотеканың төлевилел килдизинче чагыг киирерин планнап турар.
   

Чуруктарны Шончалай Ховалыг тырттырган

#Улусчуфронт #Бии_хемкожуун #Туран #Төпномсаңы #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanes

Предыдущая запись
Тывадан башкы төрээн болгаш орус дылдарга делегей чергелиг мөөрейге тиилээн
Следующая запись
ШАГАА САРТЫЫ
Меню