Рубрикалар

Губернатор төлевилелдери чонга езулуг дуза болуп турар

 

Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык сумузунда «Инек – чемгерикчи малым» деп губернатор төлевилелинге аныяк өг-бүле Туркеш биле Аида Чульдумнарның өг-бүлези 2019 чылда киржип эгелээн. Бо ада-ие 3 ажы-төлдү кижизидип, өстүрүп турар. Туркеш Викторович ажылгыр, кежээ, томаанныг, эжиниң быжыг чөленгиижи. Бо хүнде мал-маганын карактап, шудургу ажылдап чоруур. Аида Сарыг-ооловна кожууннуң ие болгаш чашка дуза чедирер төпте чем кылып ажылдап турар. Ажылчын стажы 10 чыл чедип турар.

Улуг оглу Эртине Кызыл-Мажа­лык школазының 9-ку классчызы, томаанныг, эки өөреникчи. Ортун уруу Ила 7 класс, школада база кожуунда болуп турар маргылдаалар, мөөрейлерге бо-ла киржир. Ол спорт школаның кикбоксинг секциязынче барып турар. Кыска үе иштинде кожуунга болгаш республикага бокс маргылдаазынга 1-ги черни, Иркутск хоорайга март 22-ден 25-ке чедир болуп эрткен бокс маргылдаазынга 3-кү черни чаа­лап алган. Ол бо хүннерде Кызыл хоо­райда кадет училищезинче кирер дээш, белеткенип турар. Бичии хеймер оглу 4 класстың эки база активчи өөреникчизи.

Чайны өттүр кызымак өг-бүле 10 тонна сигенни белеткеп алганнар. Бо хүнде 3 баш инектиг. Инээ биле молдургазы боос. Аида Сарыг-ооловна огород тарыырынга ынак. Янзы-бүрү ногаа аймаан дузап алган, спортка база ынак, сумога тиилеп-даа турган. Ада-ие ажы-төлүн кижизидип, чагыг сүмезин берип, инек-малын азырап чоруурлар. Инек-малынга улуг кажааларны, сиген-ширбиилин чедер болгаш артар кылдыр кылып алганнар.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
ШЕРИГДЕ ТЫВА СОЛДАТТАРНЫҢ БУРУУЗУ ЧОК…
Следующая запись
ТЫВАНЫ ТУРИЗМ-БИЛЕ ХӨГЖҮДЕР
Меню