Рубрикалар

ХҮРЭЭЛЕР ИЙИ ХОНУК БУРУНГААР ХАГДЫНГАН

Цеченлинг хүрээзиниң ламазы Мерген Башкы Тываның Баштыңының Чарлыынга хамаарыштыр бодунуң бодалын илереткен.

— Хамчыктыг аарыг нептерээни-биле Тываның Баштыңының Чарлыы езугаар шеглел-кызыгаарлаашкыннарны тургускан. Ынчангаш бүгү Тываның хүрээлерин тургузарын Тываның Камбы-Лама башкызы дыңнаткан.

Хүрээлерни 2 хонук бурунгаар-ла хаапкан. Ынчалза-даа хүн-бүрүде номналдарны башкылар ээлчежип, улус-чон чокка эрттирип турар. Чонга номналдар чүгле онлайн хевирге, бажыңнарынга олуруп алгаш, дорт дамчыдылга таварыштыр эртип турар.

Бо үеде изиргенгеш, доңуп болбас болза эки. Улус-чондан дилээривис болза, боттарыңарны болгаш чоок кижилериңерни камнаарыңарны дилээр-дир бис.

#Тывачазак #Чарлык #Шеглел_кызыгаарлаашкыннар #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Байдал шыңгыыраан
Следующая запись
Бажыңда мен – кадык мен
Меню