Рубрикалар

ХӨЙ АЖЫЛ-ЧОРУДУЛГАЛЫГ ТӨПТЕР ХҮЛЭЭП АЛЫЫШКЫНЫН ЭГЕЛЭЭН

Август 6-дан Тывада хөй ажыл-чорудулгалыг төптер баш бурунгаар бижидилге-биле хамаатыларны хүлээп эгелээр.

«Мои документы» мобильдиг капсырылга, азы МФЦ mfcrt.ru сайт таарыштыр, азы +7(800)-200-33-96 «изиг шугум» дугаарынче долгааш, хүлээп алыышкынче бижидип ап болур.

Республиканың Хөй ажыл-чорудулгалыг төвү эпидемиологтуг байдал ам-даа чогумчалыг эвес болганы-биле, түр када өскерилген чурум-биле ажылдаар.

Понедельникте 10:00 шактан 19:00 шакка чедир (дүштеки чапсар — 12:00 — 13:00);

Вторниктен пятницага чедир, 08:00 шактан 17:00 шакка чедер (дүштеки чапсар — 12:00 — 13:00);

Субботада дүштеки чапсар чокка, 09:00 шактан 14:00 шакка чедер.

ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлге күүседикчизиниң 2021 чылдың июль 14-те №231 чарлыы-биле, хамаатылар хүлээп алыышкынын түр када соксаткан турганын сагындыраал.

#МФЦ #Моидокументы #Хөйажыл_чорудулгалыгтөптер #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
НЕДЕЛЯНЫҢ ОНЗАГАЙ БОЛУУШКУННАРЫ
Следующая запись
ЧАА ШКОЛАЖЕ ӨӨРЕНИКЧИЛЕРНИ ХҮЛЭЭП ЭГЕЛЕЙ БЕРГЕН
Меню