Рубрикалар

Хөй националдыг чуртувустуң келир үези

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Бүгү-делегейниң уруглар камгалалының хүнү-биле бүгү чаштарга байыр чедирген.

– Биске эң-не үнелиг, эң-не эргим улузувус – уруглар. Ынакшылывыстың эң-не сүүзүнүн сөңнеп, камнап-кадагалап, төлептиг, угаан-сарыылдыг, кадык-чаагай кижилер болзун дээш кызып-кылайып чоруур улузувус база ол. Бо шагның ажы-төлү болбаан депшилгелиг апарган, олар кара чажындан-на бистиң дагдыныкчыларывыс апарып, интернет-бузурукчулардан бисти камгалап, амгы үениң технологияларының “дүмбей аргазынга” аспазынга дузалажып турарлар. Чогум-на оларның холдарында – Тываның болгаш бистиң хөй националдыг чуртувустуң келир үези.

Каттырынчыг болуп-даа чадавас, ынчалза-даа ылап-ла бичии кызылчылар-биле удур-дедир харылзааны тудар аргалыг болдум. Чаштың дыл-домаа чаңгыс шынны чугаалар дижир болгай.

Уругларны камнаңар, эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Бо чайны хөглүг болгаш ажыктыг эрттирерин, а ол ышкаш ада-иезин, кырган-ава болгаш кырган-ачазын утпайн чоруурун бүгү уругларга сеткилим ханызындан күзедим. Оларга силер эң чоок кижи силер дээрзин утпаңар!

Чырык болгаш буянныг чайгы байырлал-биле – Уруглар камгалалының хүнү-биле байыр чедирдим!

#Шынсолун#Уругларкамгалалыныңхүн#ВладиславХовалыг#TMG#Тывамедиагрупп

Предыдущая запись
Харылзаа шугумун шөйүп эгелээн
Следующая запись
Тываның гериатрия албаны эки демдекти алган
Меню