Рубрикалар

Хөлдерге чурумнуг болуру чугула


Чайгы үеде хөлдерге, аржааннарга эмненип, дыштаныр дээн улуг-бичии чон дыка хөй болур. Чижээ, найысылалдан ырак эвесте Дус-Хөл, Чагытай, Хадың дээш оон-даа өскези. Кадыкшылын быжыктырып алыр дээш, кижи бүрүзү аржааннаксаар…
Чогум-на мындыг хөлдерге барган чамдык улустуң эзиртир суксун ижип алыры хомуданчыг. Ооң хараазындан, орук-чирикке эзирик чолаачы машина башкарып чорааш озал-ондакка таваржып турар. Бо чылын Дус-Хөл, Эрзин оруктарынга хөлдээн чамдык дыштаныкчылар озал-ондакка таварышкаш, амы-тынындан чарлып турган. Мооң дугайында Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол социал четкиде бодунуң хууда арнында “Орук озал-ондаа хамык ужур эзирик чолаачының хайындан болуп турар. Ынчангаш хөлдерге эзиртир суксун турбас, чон дыштыг эмненип алыр ужурлуг, Дус-Хөл, Чагытай, Төре-Хөлге тус черниң чагыргалары, иштики херектер ажылдакчылары шыңгыы хемчегни чорутсун база карантин соонда культура болгаш спорт яамылары солун болгаш спортчу хемчеглерни чон ортузунга эрттирер болза эки” – деп бижээн.
Хөлдерге чон кадыкшылын быжыктырып, эмненир, дыштыг селгүүстээр болур.
Бистиң корр.

Предыдущая запись
Даглар чуртунда хайынган ажыл-иш
Следующая запись
Күрүне тугунуң төөгүзү
Меню