Рубрикалар

ХӨМҮРГЕ МОНОПОЛИЯ ТУРБАС

Республиканың арбитраж суду Тываның даг-руда компаниязының негелде билдириишкинин хандырып бербээн.
Ук компанияга конкурентилер чок, республикада хөмүр-даш садар кара чаңгыс монополист дээрзин специалистер бо чылдың эгезинде-ле тодарадып каан. Монополияга удур федералдыг албанның регионалдыг эргелелиниң база тарифтер албанының үндүрген шиитпиринге олар чөпшээрешпейн турган. Арбитраж суду ноябрь 12-де оларның маргыжын сайгарып көрген. Чөптүг чылдагаан чок черге хөмүр өртээн өстүрүп турган барымдаазы көстүп келген. Олар чонга хөмүрнү 2 муң 500 рубльга, а республикадан дашкаар черлерге 1 тоннада 1 муң 700 рубльга садып турган. Компанияны монополист деп санаан болганда, регионнуң эрге-чагыргазы ооң продукциязының өртээн таарыштыр башкарар айтырыгны хыналдага алган. Республикада бажыңнарның 90 ажыг хуузун хөмүр-даш-биле одап турар. Тываның даг-руда компаниязының бир чылда казып турар 370 муң тонна хөмүрүн аңаа чарыгдаар. Республиканың Чазааның доктаадып кааны ёзугаар 1 тонна хөмүрнүң садар өртээ 2220, 1 рубль хевээр.

Рада Демчик очулдурган.
Чуруктарны интернетен алган.

Предыдущая запись
ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ: ЧОН-БИЛЕ ДОРТ УЖУРАЖЫП, ЧУГААЛАЖЫРЫ ЧУГУЛА
Следующая запись
ЧАШТАР КАДЫК ТӨРҮТТҮНЗҮН
Меню