Рубрикалар

ХӨРЕК ДЕМДЭЭН ТЫВЫСКАН

«Талыгырга чорааштың
Дагларымны сактыр мен.
Танывазым кадарчы
Тааланчыг ырлап кээр.

Уяранчыг ырыдан
Уруг чаш шаам сактыр мен.
Хаяларга өшкү дозуп,
Халып-маңнап чоруур мен» деп чараш ырыны Саинхо Намчылак хоюг үнү-биле каш чылдар бурунгаар ырлаан. Сагыш-сеткилди доюлдуруптар уяранчыг ыры дыңнакчыларының кичээнгейинден ам-даа үнмейн чоруур.
Эрги чылды үдеп, чаа чылды уткуп турар үеде, ТР-ниң Культура болгаш туризм яамызының сайыды Виктор Чигжит Саинхо Намчылакка «ТР-ниң культуразының тергиини» хөрек демдээн тывыскан.

Предыдущая запись
ЭМЧИНИҢ БЕЛЭЭ
Следующая запись
МУГУР-АКСЫЖЫЛАРГА ӨӨРҮШКҮ
Меню