Рубрикалар

Хадыыр тайганың эдээнге

Өгбелеривистиң бурунгу байырлалы чаа чылды уткаан Шагааны Дус-Даг сумузунда Торгалыгның малчыннары Чозаның Согуна-Даа, Хадыыр-Тайга эдээнде Чирик деп черинге демдеглеп эрттиргеннер. Аалдың ээзи Артыш Натпит-оол «Торгалыг» совхозка ажылдап чо­раан кырган ада-иезиниң кыштаан­да мал-маганын кадарып турар аныяк малчын.

«Торгалыг» КУБ-туң удуртукчузу Алексей Донгак ажылдакчылары-биле малчыннарын хүндүлеп, чолукшуп, оюн-тоглааны эрттиргени солун болган. Чайның изии, кыштың соогу дивес кара даң бажындан орай кежээге чедир мал азырап чо­руур малчыннарга Өвүр кожууннуң чагырга даргазы Аржаан Ооржак удуртукчулар-биле кады белек-селектерни сөңнеп четкен.

Аалга Шагаалап келген улуг назылыг­лар Зоя Натпит-оол, Татьяна Монгуш, Уран Куулар бүгү назынында мал соон­дан кылаштап, онча-менди азырап, шаандакы болгаш амгы үени деңнеп чугаалажып, аныяктарга арга-сүмени бергеннер. Ак-Кара-Суг, Чоза, Кара-Даг, Ховужук, Улуг-Кадыгбайдан келген малчыннар ойнап-хөглеп хүнзээн. Улуг­лары аът эзертеп, хендирбе сый шаап, тывызык­тажып, чинчи чажыржып ойнаан, а чаштары дагдан чуңгулааннар.

Малчыннарны деткип, Дус-Даг су­му­зунуң удуртулгазы, Культура бажыңының артистери ыры-шоо­рун бараалгаткан, база библио­тека ажылдакчызы номнар, со­лун-сеткүүлдү малчыннарга сонуургадып делгээн. Оон ыңай, эмчилер көдээ ишчилерниң кадыкшылын хынап, арга-сүмезин берип, эм-дом-биле дузазын катканнар. Шагаа байырлалын эки уткуп, ойнап-хөглээни солун болган.

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Кызылдың арат шөлүнге
Следующая запись
Өвүрге аът чарыштырып, шалбадап…
Меню