Рубрикалар

Херсон хоорайда «Өлүм чок полк» акциязы

Российжи шериглерниң хостааны Херсон хоорайга «Өлүм чок полк» акциязын болгаш Тиилелге хүнүн байырлап эрттирген. Ук хоорайга Ада-чурттуң Улуг дайынының сактыышкын парады бир дугаар болганы бо. Херсоннуң чүс-чүс чурттакчылары «Мөңге отка Алдар» сесерлиинге «Өлүм чок полк» акциязынга киришкен.

Хоорайның чурттакчылары өг-бүлелери-биле кады Ада-чуртуң Улуг дайынынга киржип чораан болгаш Херсон хоорайны фашистерден хостаан өгбелериниң чуруктарын тудуп алгаш келгеннер. Парад мурнунда тус черниң артистери шериг ырыларны күүседип, чыылган чонга бараан болган. Хоорайның баштаар чериниң даргалары болгаш чурттакчы чону «Мөңге отка» боодал чечектерни байырлыг езу-биле салып, мөгейген. Алдарның сесерлиинге Херсон облазының Баштыңы Владимир Сальдо база келген.

«Мен Херсондан мен. Мээң кырган-ачам дайылдажып тургаш, мөчээн соонда, маңаа, бажын салган черинге ону орнукшуткан. Дыка үр үе дургузунда бо кайгамчык чараш, ынак байырлалывысты демдеглээрин хоруп турган. Бөгүн мен сылдыс чок пилотканы кедип алдым. Каш чыл бурунгаар ону кедип алгаш байырлаар дээш, үнүп келиримге, пилоткамның сылдызын тура соп алгаш барган турган. Ында чүү боор, ажырбас, тыпкаш, катап кадап алыр мен» — деп, Херсон хоорайның чурттакчызы РИА медээлерниң корреспонтентизи-биле бодунуң сагыш-сеткилин үлешкен.

Российжи шериглер сесерликке солдаттарның чемин үлеп, ашкарып-чемгерип, байырлыг концертти организастаан.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
МЭЭҢ ДАРГАМ – ВАСИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Следующая запись
Ыраккы Тожу кожуунда улуг көвүрүгнү ажыткан
Меню