Рубрикалар

ХООЙЛУГА ДҮҮШПЕС НЕГЕЛДЕЛЕР

Владимир Путин дорт эфирге коронавируска удур тарылга дугайында айтырыгга харыылаан.

«Бир эвес эмчи тарылганы чылдырып каан болза, тарылга дугайында документини негээр эргези бар бе?»- деп, айтырыгга Путин: “Ол хоойлуга дүүшпес. Эмчи тарылганы чылдырып каан болза, тарылганы кым-даа негээр эргези чок. Силерниң өөңер иштиниң ажылдап турар школазының директору ол дугайын билбес болганы ол деп бодап тур мен. Бо дугайын дыңнааш, хоойлуга дүүшпес негелделерни кылбайн баар дээрзинге идегеп тур мен” – деп харыылаан.

Предыдущая запись
В. ПУТИН: “ААРЫЫРЫНЫҢ ОРНУНГА, ТАРЫДЫП АЛГАНЫ ДЭЭРЕ”
Следующая запись
Шериглер көвүрүг тудуун эгелээн
Меню