Рубрикалар

ХООРАЙНЫҢ ОРУКТАРЫ ЧААРТЫНАР

ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар, Владислав Ховалыг Шагаан-Арыг хоорайга ажыл-агыйжы сургакчылаашкын үезинде ук хоорайның база бир чидиг айтырыы – оруктарның амгы байдалын онзалап демдеглээн.

— Хоорайже халдып кирип ора, калбак орукту эскерген боор силер. Шынап-ла, ындыг улуг ажылдың маңаа ажыы чүл? Хоорайже чаа орук-биле киир халдып келгеш, улаштыр хоорай иштинге чер орукка халдыр-ла-дыр. Бо таварылгада шагаан-арыгжылар-биле бистиң бодалывыс дөмейлежи берди. Орукту кылып тура, акшаны бичии камнап алгаш, артыкшылдыг акшаны хоорай иштиниң оруктарынче чарыгдаар дугайында ажылдың хүлээникчизи-биле дугуржуп алдывыс – деп ол чугаалаан.

Дээди Хуралдың депутады Эрес Хуурак:

— Чурттакчы чоннуң хөй санныг дилеглерин хандырары-биле Шагаан-Арыг хоорайның кудумчуларының оруун септээр, чаартыр дугайында хоорай чагыргазы болгаш тус черниң депутаттары оруктарны чаартыр, септээр деп бодалдыг бис. Ынчангаш ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар В.Ховалыгдан ол дугайын диледивис. Соңгукчуларның дилеглериниң бирээзи күүсетинер боор деп идегеп тур бис. Бо 6 дугаарлыг микрорайонда Шагаан-Арыг хоорайның чурттакчы чонунуң барык чартыы чурттап турар деп болур – деп, чугаалады.

Шагаан-Арыг хоорайның оруктар айтырыын дарый шиитпирлээр даалганы В. Ховалыг ТР-ниң орук-тудуг яамызынга бергеш, орук кыдыын дургаар чырыкты болгаш херимни база кылырын немээн.

 

Айдың ОНДАР.

#Оруктар #Улуг_хемкожуун #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
14 техниканы республиканың арга-арыг ажыл-агыйлары алган
Следующая запись
Владислав Ховалыг: «ЧЫЛДАР ААЙЫ-БИЛЕ ХУВААП АЛЫР»
Меню